Tin tức

Tổ chức thành công đại hội điểm - Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2022 - 2025

12 Tháng Tám 2022

NUAE - Thực hiện kế hoạch số 371/KH-ĐU về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2022 – 2025, được sự của BCH Đảng uỷ Nhà trường, ngày 08/8/2022, Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời bầu Ban chi ủy, các chức danh của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đại biểu dự Đại hội

Về dự đại hội, có PGS.TS. Đào Đăng Phượng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí trong thường vụ Đảng uỷ; đại diện các chi bộ trong Đảng bộ; toàn thể đảng viên của Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, các đ/c là quần chúng, đối tượng Đảng của Chi bộ.

Đ/c Cao Xuân Thu - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng - trình bày Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời.

Phần trình bày tham luận tại đại hội

Trong phần thảo luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị, Đại hội đã được nghe các tham luận: 1. Nâng cao chất lượng công tác Tổ chức, 2. Vai trò của Công tác y tế, phòng chống dịch của Nhà trường trong giai đoạn vừa qua, 3. Công tác Hành chính - Tổng hợp.