Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

06 Tháng Ba 2018

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 06/3/2018, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyễn Thị Hiện - khóa I, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.        

            Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Trương Quốc Bình, PGS.TS. Lê Văn Tạo; PGS.TS. Ngô Văn Doanh, TS. Quách Thị Ngọc An (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dạy học tích hợp trong dạy học phân môn Vẽ tranh ở Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

            Học viên: Nguyễn Thị Hiện

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê

Tóm tắt nội dung: Luận văn đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp trong dạy học phân môn Vẽ tranh ở Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

           Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm