Tin tức

Bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý văn hóa

08 Tháng Sáu 2018

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 08/6/2018, được sự đồng ý của Nhà trường, khoa Sau đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa III, IV chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Đào Mạnh Hùng, GS.TS. Lê Hồng Lý, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa khu di tích Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Học viên: Quách Trường Giang

NHDKH: TS. Trương Xuân Trường

Nội dung chính: Đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy các giá trị văn hóa của di tích  Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy , tỉnh Hòa Bình thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Đào Mạnh Hùng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, GS.TS. Lê Hồng Lý, TS. Trương Xuân Trường (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Học viên: Trần Hoàng Minh

NHDKH: PGS.TS. Đinh Gia Lê

Nội dung chính: Đề tài đưa ra thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động này trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm