Tin tức

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc của NCS Thái Đình Dũng

03 Tháng Mười Hai 2018

BBT

            Thực hiện Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ, ngày 30/11/2018, khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Thái Đình Dũng, đề tài “Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc.

Điều hành Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở gồm có:

1. GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Lê Văn Toàn - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN - Phản biện 1

3. PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - Phản biện 2

4. PGS.TS. Vũ Hướng - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN - Ủy viên

5. PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - Ủy viên

6. PGS.TS. Kiều Trung Sơn - Viện nghiên cứu Văn hóa - Ủy viên

7. PGS.TS.Nguyễn Thị Tố Mai - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - Ủy viên, Thư ký

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng khoa học

 đọc nhận xét luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Thái Đình Dũng

 

Thái Đình Dũng là NCS khóa I - khóa đầu tiên đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Đề tài “Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Tạ Quang Đông, được thực hiện từ năm 2016 và được tiến hành nghiệm thu cơ sở thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc của NCS cũng như sự nhiệt tình, tinh thần khoa học của người hướng dẫn khoa học. Sau buổi nghiệm thu cơ sở, đề tài sẽ được NCS tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện để chuẩn bị cho việc bảo vệ ở cấp cao hơn.

Tóm tắt nội dung: Luận án “Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc đã tập trung đi sâu vào nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng dạy học các tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc đại học Sư phạm Âm nhạc như: quá trình phát triển của đàn phím điện tử từ khi du nhập vào Việt Nam, các tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử, thực trạng dạy và học môn đàn phím điện tử… Qua đó, tác giả xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học đàn phím điện tử thông qua các tác phẩm Việt Nam tại các cơ sở đào tạo đại học Sư phạm Âm nhạc.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm