Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Ngô Văn Đức và Vũ Thị Tiên (K7, 11) - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

14 Tháng Mười 2020

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 07/10/2020 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7, 11 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Vinh Hưng - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thiếu Hoa - Phản biện 2, TS. Nguyễn Đỗ Hiệp - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Dạy học ca khúc cách mạng cho giọng nam cao hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

          Học viên: Ngô Văn Đức

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

          Tóm tắt nội dung: Ca khúc cách mạng giai đoạn 1945 - 1975 chiếm vị trí quan trọng trong đời sống âm nhạc nước ta. Từ trong suốt ba mươi năm kháng chiến chống ngoại xâm cho đến ngày nay, các ca khúc cách mạng vẫn là lựa chọn của nhiều ca sĩ, nhiều chương trình ca nhạc và của hàng triệu người yêu âm nhạc trên cả nước. Sự phong phú về đặc điểm giai điệu, nội dung tư tưởng, hình tượng lời ca và bút pháp âm nhạc, ca khúc cách mạng giai đoạn 1945 - 1975 thực sự là một kho tư liệu quý giá để phục vụ cho công tác giảng dạy thanh nhạc ở các trường nghệ thuật chuyên nghiệp cũng như đối với những người hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn thanh nhạc. Những kết quả nghiên cứu trong luận văn Dạy học ca khúc cách mạng cho giọng nam cao hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhằm nâng cao quá trình dạy học thanh nhạc chuyên nghiệp tại Trường.

          Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thiếu Hoa - Phản biện 2, TS. Nguyễn Đỗ Hiệp - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Dạy học hát Hợp xướng tại Trung tâm nghệ thuật Sol Art

          Học viên: Vũ Thị Tiên

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Vinh Hưng

          Tóm tắt nội dung: Vai trò của hát Hợp xướng hiện nay trong hoạt động giáo dục Âm nhạc là rất cần thiết. Việc dạy hợp xướng cho thiếu nhi sẽ có những tác dụng lớn trong việc phát triển nhân cách, nâng cao khả năng trình diễn, tạo sự tự tin cho các em. Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy hợp xướng thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa thiết thực. Luận văn Dạy học hát Hợp xướng tại Trung tâm nghệ thuật Sol Art nghiên cứu, làm rõ thực trạng việc giảng dạy bộ môn hát Hợp xướng, từ đó đề cập một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học hát Hợp xướng cho thiếu niên nhi đồng tại Trung tâm Nghệ thuật Sol Art nói riêng và các trường Sư phạm Nghệ thuật nói chung.

          Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học