Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

05 Tháng Mười Hai 2017

 BAN GIÁM HIỆU


 

 

Hiệu trưởng:

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024. 62853053

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:

TS. Phạm Hùng Cường

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024 38546518

Email: phamhungcuong@spnttw.edu.vn

 

 

 

Phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về các lĩnh vực hoạt động của Trường.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Cơ sở vật chất; Hành chính - Tổng hợp; Thi đua khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức - Hành chính; phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị thiết bị; phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra - Pháp chế; Thanh tra Giáo dục; Ban Quản lý các dự án; Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo; Trung tâm Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ; khoa Sau Đại học; khoa Sư phạm Âm nhạc; khoa Piano và Thanh nhạc; khoa Giáo dục đại cương.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo; Trưởng Ban quản lý các dự án.

- Sinh hoạt tại phòng Tổ chức – Hành chính.

2. Đồng chí Phạm Hùng Cường - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách lĩnh vực: Công tác Học viên - Sinh viên; Công tác Đoàn và Hội.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên; khoa Văn hoá - Nghệ thuật; khoa Sư phạm Mỹ thuật; khoa Thiết kế đồ họa; khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May;

- Là Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo và tham gia các Hội đồng khác của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại phòng Quản lý Học viên, Sinh viên.

* Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu cần có sự thay đổi, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu sẽ họp điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp.

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trân trọng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong Trường biết để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

 

------------------------------------------------------

 

 Quay lại