Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

05 Tháng Mười Hai 2017

 BAN GIÁM HIỆU


 

 

 

 

Hiệu trưởng:

TS.Đào Đăng Phượng

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 04. 62853053

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Anh%20tuan.jpg

 

 

Phó Hiệu trưởng:

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 04.38546518        

Email: trandinhtuan@spnttw.edu.vn

 

 

Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng ủy Khoá IX  nhiệm kỳ 2015-2020

 

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy:

- Phụ trách chung;

- Công tác tư tưởng chính trị;

- Công tác tổ chức, tài chính của Đảng;

- Phụ trách các Chi bộ Hiệu bộ I, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi bộ khoa Sư phạm Âm nhạc, Chi bộ Khoa Thanh nhạc;

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ.

 

2. Đồng chí Trần Đình Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy:

- Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác Sinh viên;

- Phụ trách các Chi bộ Phòng Công tác HS-SV, Chi bộ Khoa SP Mỹ thuật,  Chi bộ Khoa Mỹ thuật Cơ sở, Chi bộ Khoa Thiết kế Thời trang, Chi bộ Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết;

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Công tác HS-SV;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

3. Đồng chí Trịnh Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra:

- Phụ trách công tác kiểm tra của Đảng, là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;

- Công tác hành chính;

- Công tác Thi đua - Khen thưởng;

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

4. Đồng chí Lương Thị Thanh Hải - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy;

- Công tác công đoàn;

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Tâm lý Giáo dục và Giáo dục thể chất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

5. Đồng chí Bạch Lan Anh - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác tư tưởng, chính trị (cùng đồng chí Trần Đình Tuấn);

- Công tác Nghiên cứu khoa học (cùng đồng chí Trần Đình Tuấn);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Lý luận chính trị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

6. Đồng chí Phạm Hùng Cường - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Thông tin - Tuyên truyền (cùng đồng chí Lê Mạnh Hùng);

- Công tác Thi đua - Khen thưởng (cùng đồng chí Trịnh Thị Thanh);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa thiết kế đồ họa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

7. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác tuyên giáo (cùng đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo);

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phòng chống tệ nạn xã hội (cùng đồng chí Trần Đình Tuấn);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Văn hóa - Nghệ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

8. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Đảng ủy viên:

- Phụ trách các vấn đề về Công nghệ thông tin;

- Công tác Thông tin - Tuyên truyền (cùng đồng chí Phạm Hùng Cường);

- Phụ trách các Chi bộ Viện - Trung tâm, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ;

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Viện - Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

9. Đồng chí Hà Thanh Hương - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác đào tạo Đại học;

- Công tác phụ nữ (cùng đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

10. Đồng chí Phạm Hồng Phương - Đảng ủy viên:

- Là ủy viên Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy;

- Công tác ngoại khóa (cùng đồng chí Đỗ Anh Tuấn);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Nhạc cụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

11. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác đào tạo Sau Đại học;

- Công tác tuyên giáo (cùng đồng chí Nguyễn Duy Hùng);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sau Đại học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

12. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác ngoại khóa (cùng đồng chí Phạm Hồng Phương);

- Công tác công đoàn (cùng đồng chí Lương Thị Thanh Hải);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ phòng Quản trị thiết bị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

13. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên;

- Công tác Văn phòng Đảng ủy (cùng đồng chí Lương Thị Thanh Hải);

- Công tác phụ nữ (cùng đồng chí Hà Thanh Hương);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu cần thiết, sự phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành Đảng bộ sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trân trọng báo cáo Ban thường vụ Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và thông báo tới các Chi bộ, các đồng chí đảng viên biết để phối hợp công tác.

Thông báo này có hiệu kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây có nội dung liên quan.

 

 Quay lại

 

Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng ủy Khoá IX  nhiệm kỳ 2015-2020