Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

05 Tháng Mười Hai 2017

 BAN GIÁM HIỆU


 

 

 

 

Hiệu trưởng:

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024. 62853053

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu

Đồng chí Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về các mặt hoạt động của Trường.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Cơ sở vật chất; Hành chính - Tổng hợp; Thi đua khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Tài chính và Quản trị thiết bị; Ban Quản lý các dự án; Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật; Khoa Sau Đại học; Khoa Sư phạm Âm nhạc; Khoa Thanh nhạc; Khoa Nhạc cụ; Khoa Piano; Khoa Sư phạm Mỹ thuật; Khoa Thiết kế Đồ họa; Công đoàn; Hội Cựu chiến binh.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo; Trưởng Ban quản lý các dự án.

- Sinh hoạt tại phòng Tổ chức Cán bộ.

 

------------------------------------------------------

 

 Quay lại