Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

05 Tháng Mười Hai 2017

 BAN GIÁM HIỆU


 

 

 

 

Hiệu trưởng:

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024. 62853053

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn

 

 

Phó Hiệu trưởng:

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024.38546520  

Email: nguyenthiphuongthao@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

Phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về các mặt hoạt động của Trường.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Cơ sở vật chất; Hành chính - Tổng hợp; Thi đua khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Tài chính và Quản trị thiết bị; Ban Quản lý các dự án; Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật; Khoa Sau Đại học; Khoa Sư phạm Âm nhạc; Khoa Thanh nhạc; Khoa Nhạc cụ; Khoa Piano; Khoa Sư phạm Mỹ thuật; Khoa Thiết kế Đồ họa; Công đoàn; Hội Cựu chiến binh.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo; Trưởng Ban quản lý các dự án.

- Sinh hoạt tại phòng Tổ chức Cán bộ.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học; Hợp tác Quốc tế; Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Thanh tra giáo dục; Khiếu nại tố cáo; Công tác Học sinh - Sinh viên; Công tác Đoàn và Hội.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục; Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ; Trạm Y tế; Khoa Giáo dục đại cương; Kho Văn hóa - Nghệ thuật; Khoa Thiết kế Thời trang; Khoa Công nghệ May; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên .

- Là Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo và tham gia các Hội đồng khác của Trường.

- Sinh hoạt tại phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

 

------------------------------------------------------

Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng ủy Khoá X nhiệm kỳ 2015-2020

 

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy:

- Phụ trách chung;

- Công tác tư tưởng chính trị;

- Công tác tổ chức, tài chính của Đảng;

- Phụ trách các Chi bộ Hiệu bộ I, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính và Quản trị thiết bị, Chi bộ khoa Sư phạm Âm nhạc, Chi bộ Khoa Thanh nhạc;

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ.

 

2. Đồng chí Trịnh Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra:

- Phụ trách công tác kiểm tra của Đảng, là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;

- Công tác hành chính;

- Công tác Thi đua - Khen thưởng;

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác đào tạo Sau Đại học;

- Công tác tuyên giáo (cùng đồng chí Nguyễn Duy Hùng);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sau Đại học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

4. Đồng chí Lương Thị Thanh Hải - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy;

- Công tác công đoàn;

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Tâm lý Giáo dục và Giáo dục thể chất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

5. Đồng chí Bạch Lan Anh - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác tư tưởng, chính trị (cùng đồng chí Trần Đình Tuấn);

- Công tác Nghiên cứu khoa học (cùng đồng chí Trần Đình Tuấn);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Lý luận chính trị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

6. Đồng chí Phạm Hùng Cường - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Thông tin - Tuyên truyền (cùng đồng chí Lê Mạnh Hùng);

- Công tác Thi đua - Khen thưởng (cùng đồng chí Trịnh Thị Thanh);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa thiết kế đồ họa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

7. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Đảng ủy viên:

- Phụ trách các vấn đề về Công nghệ thông tin;

- Công tác Thông tin - Tuyên truyền (cùng đồng chí Phạm Hùng Cường);

- Phụ trách các Chi bộ Viện - Trung tâm, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ;

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Viện - Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

8. Đồng chí Hà Thanh Hương - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác đào tạo Đại học;

- Công tác phụ nữ (cùng đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

9. Đồng chí Phạm Hồng Phương - Đảng ủy viên:

- Là ủy viên Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy;

- Công tác ngoại khóa (cùng đồng chí Đỗ Anh Tuấn);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Nhạc cụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

10. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác ngoại khóa (cùng đồng chí Phạm Hồng Phương);

- Công tác công đoàn (cùng đồng chí Lương Thị Thanh Hải);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ phòng Quản trị thiết bị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

11. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú - Đảng ủy viên:

- Phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên;

- Công tác Văn phòng Đảng ủy (cùng đồng chí Lương Thị Thanh Hải);

- Công tác phụ nữ (cùng đồng chí Hà Thanh Hương);

- Phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu cần thiết, sự phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành Đảng bộ sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trân trọng báo cáo Ban thường vụ Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và thông báo tới các Chi bộ, các đồng chí đảng viên biết để phối hợp công tác.

Thông báo này có hiệu kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây có nội dung liên quan.

 

 Quay lại