Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

05 Tháng Mười Hai 2017

 BAN GIÁM HIỆU


 

 

Hiệu trưởng:

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024. 62853053

Email: daodangphuong@spnttw.edu.vn

Phó Hiệu trưởng:

TS. Nguyễn Văn Định

Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 024 38546518

E-mail: nguyenvandinh@spnttw.edu.vn

 

         Phó Hiệu trưởng:

         PGS. TS. Lê Vinh Hưng

        Trình độ C/môn: Tiến sĩ

        Email: levinhhung@spnttw.edu.vn

Phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về các lĩnh vực hoạt động của Trường.

 

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Đào tạo chính quy; Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Thi đua khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Đào tạo; Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị thiết bị; Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Khoa Sau Đại học; Khoa Sư phạm Âm nhạc; Khoa Piano và Thanh nhạc; Khoa Sư phạm Mỹ thuật; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; Ban Biên tập Website, Ban Biên tập tạp chí; Công đoàn trường.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

- Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách lĩnh vực: Hành chính; Cơ sở vật chất; Thông tin truyền thông, Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo; Quản lý chất lượng và Thanh tra - Pháp chế; Quản lý Học viên, Sinh viên; Công tác Đoàn và Hội.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị/đoàn thể: Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra - Pháp chế; Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên;  Trung tâm Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo; Khoa Giáo dục Đại cương; Khoa Văn hoá - Nghệ thuật; Khoa Thiết kế Đồ hoạ; Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May; Ban Quản lý các dự án; Đoàn thanh niên và các Hội.

- Là Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo và tham gia các Hội đồng khác của Trường; Trưởng ban Quản lý các dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên.

3. Đồng chí Lê Vinh Hưng - Phó Hiệu trưởng

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

------------------------------------------------------

 

 Quay lại