Cơ cấu tổ chức

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Địa chỉ: Khu nhà B, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.38546517

E-mail: khoamythuat@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/binh.PNG

 

 

ThS. Nguyễn Quang Hải

- Trình độ C/môn: ThS. GVC. Hội họa

- Chức danh: Trưởng Khoa

- Email: nguyenquanhai@spnttw.edu.vn

              quanghaihn@gmail.com  

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhcocau/hoangtran.jpg

 

 

 

ThS. Nguyễn Huy Trung

- Trình độ C/môn: GVC - Thạc sĩ Hội họa

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- Email: nguyentrung2464@yahoo.com.vn  

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/thuan.jpg

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị May

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Hội họa

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- Email: mayduc42d@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- E-mail: ***@spnttw.edu.vn

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Sư phạm Mỹ thuật (SPMT) là khoa có bề dày truyền thống, gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành 45 năm của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Được thành lập từ năm 1970, Khoa Sư phạm Mỹ thuật đã từng mang những tên gọi khác nhau: Hệ Hội họa (1970 - 1980), Khoa Hội họa (1980 - 2000), Khoa Mỹ thuật (2000 - 2006) và tới tháng 5/2006, đổi tên thành Khoa Sư phạm Mỹ thuật khi Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Từ khi thành lập đến nay, Khoa SPMT đã đào tạo 45 khóa sinh viên hệ CĐSP, 10 khóa sinh viên hệ ĐH SPMT và 03 khóa sinh viên hệ Hội họa 01 khóa sinh viên hệ ĐHSPMT Mầm non. Trong số hàng vạn sinh viên đã ra trường là những thầy, cô giáo giảng dạy mỹ thuật tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Đến nay, nhiều sinh viên của trường đã trưởng thành và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Nhiều người trong số họ hiện nay đã trở thành giảng viên Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Mỹ thuật, là cán bộ, giáo viên cốt cán của các địa phương trong cả nước.   

Khoa Sư phạm Mỹ thuật luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội. Khoa đã biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ hoạt động dạy và học như: Hình họa, Trang trí, Bố cục chất liệu, Ký họa…, Tài liệu phục vụ cho các dự án quốc gia về giáo dục Mỹ thuật như Dự án phát triển Giáo viên THCS, Dự án Việt Bỉ “Dạy và Học tích cực”, Dự án Đan Mạch “Hỗ trợ Phương pháp dạy học Mỹ thuật cấp Tiểu học”, Dự án VNEN- Columbia “Mô hình trường Tiểu học mới”, "Nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên Âm nhạc Mỹ thuật trong các trường tiểu học tham gia SEQAP ”… Bên cạnh đó Khoa SPMT đã xây dựng được một số chương trình với nội dung đào tạo như: Chương trình đào tạo ngắn hạn ngành Mỹ thuật; Chương trình học nâng cao các môn: Sơn dầu, Sơn mài, Khắc gỗ, Lụa...; Chương trình bồi dưỡng giáo viên Mỹ thuật. Các chương trình trên đã được triển khai và ứng dụng đạt kết quả tốt …

http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/mt1.jpg
Cán bộ, Giảng viên Khoa SPMT (năm 2009) 

Đặt nền móng đầu tiên cho sự trưởng thành và phát triển của khoa SPMT ngày nay chính là các thế hệ những nghệ sĩ, họa sĩ, nhà giáo ưu tú, nhà sư phạm hàng đầu đã có những đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường như: NGƯT- Họa sĩ Triệu Khắc Lễ, nhiều nhà giáo - họa sĩ khác như: Trịnh Thiệp, Phạm Hảo, Xuân Thảo, Phạm Viết Hồng Lam, Tạ Phương Thảo, Đào Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hiên, Lê Thị Chuyên, Vũ Kim Quyên, Phạm Thị Chỉnh, Trần Công Phú, Trần Thị Cải, Đặng Xuân Cường, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Mai Thanh, Trần Thị Bích Huệ, … Các thế hệ giảng viên trẻ ngày nay cũng đã và đang tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Nghệ thuật của Khoa SPMT và Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

      http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/mt2.jpg
Giảng viên và cán bộ Khoa Sư phạm Mỹ thuật (năm 2013)

Khoa Sư phạm Mỹ thuật luôn quan tâm tới việc nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên. Hiện nay, Khoa có 17 thạc sĩ, tỷ lệ giảng viên đã được đào tạo sau đại học là 100%, trong đó có 04 Giảng viên chính.  Giảng viên của khoa tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Nhà trường. Hàng năm, hầu hết các giảng viên đăng ký giờ dạy tốt. Nhiều giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường, cấp Bộ.

Kế thừa những thành tích đã đạt được trong 45 năm qua, Khoa Sư phạm Mỹ thuật đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình trong công tác đào tạo giáo viên Mỹ thuật cho các trường phổ thông trong cả nước.

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục Mỹ thuật, ngành Sư phạm Mỹ thuật và ngành Hội hoạ theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật và ngành Hội họa ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Sư phạm Mỹ thuật. Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành.

+ Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản khoa theo quy định hiện hành.

+ Quản lý người học về học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên/học viên. Tổ chức, biên chế lớp sinh viên/học viên; theo dõi và báo cáo số lượng sinh viên/học viên thường kỳ, đột xuất trình Ban Giám hiệu. Xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên/học viên.

+ Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên/học viên tham quan thực tế, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công. 

II. Phân công nhiệm vụ

1. Nguyễn Quang Hải

Trình độ C/môn: NGƯT, GVC, Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Trưởng Khoa

E-mail: nguyenquanhai@spnttw.edu.vn
             
quanghaihn@gmail.com

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn bộ hoạt động của khoa SPMT và trực tiếp đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Công tác chính trị, tư tưởng.

- Công tác đào tạo, chuyên môn.

- Công tác thi đua khen thưởng.

2. Nguyễn Huy Trung

Trình độ C/môn: GVC. Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mail: nguyentrung2464@yahoo.com.vn

- Phụ trách Công tác Học sinh - Sinh viên.

+ Định kỳ hàng tháng tổ chức họp các Ban Cán sự lớp vào tuần cuối cùng của tháng, báo cáo tình hình học tập, rèn luyện và số sinh viên nghỉ học, bỏ học cho Trưởng khoa.

+ Cuối học kỳ tổ chức họp xét điểm rèn luyện và thi đua khen thưởng các lớp với thành phần: Đại diện Ban chủ nhiệm khoa, Lớp trưởng, Bí thư.

- Phụ trách công tác hành chính và văn phòng khoa. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

3. Nguyễn Thị May

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mail:  mayduc42d@gmail.com

Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác bồi dưỡng và ngoại khóa của khoa.

- Báo cáo kế hoạch năm học về: công tác nghiên cứu khoa học, công tác bồi dưỡng và ngoại khóa cho Trưởng khoa.

- Đôn đốc việc thực hiện các đề tài khoa học, triển khai kế hoạch các hoạt động ngoại khóa.

- Lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, học tập ngoại khóa.

- Tổ chức việc duyệt và góp ý cho các đề cương, đề tài và bài viết khoa học.

- Theo dõi và kiểm tra định kỳ việc thực hiện tiến độ đề tài, đề cương và bài viết.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

4. Nguyễn Thị Trang Ngà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

Email:

- ....................................................

- Trưởng khoa phân công

5. Lê Thị Kim Liên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó Trưởng - Phụ trách Bộ môn Hình họa

E-mail: lelien8668@gmail.com   

- Phụ trách chung các công việc trong tổ và chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm khoa về các công việc của tổ;

- Lập kế hoạch giảng dạy, phân công lịch giảng dạy cho các thành viên trong tổ theo học kỳ, năm học;

- Tổ chức và triển khai kế hoạch thi học phần, phân công chấm thi, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học của tổ;

- Lập kế hoạch và chủ trì các Hội thảo, seminar cấp tổ;

- Dự trù mẫu vẽ, Làm tổng kết điểm và lưu trữ điểm;

- Phụ trách công tác dự giờ của tổ;

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học của các thành viên trong tổ;

- Lập kế hoạch dự giờ, duyệt kế hoạch dạy học, duyệt giáo án, xếp lịch dự giờ;

- Tổ chức dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm giảng dạy, hoàn thiện hồ sơ giờ dạy giỏi;

- Lập kế hoạch thi đua, đăng ký và triển khai công tác thi đua;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

6. Vũ Thị Kim Vân

Trình độ C/môn: GVC. Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó Trưởng - Phụ trách Bộ môn Trang trí

E-mail: vuthikimvanspmt@gmail.com

- Phụ trách chung các công việc trong tổ và chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm khoa về các công việc của tổ;

- Lập kế hoạch giảng dạy, phân công lịch giảng dạy cho các thành viên trong tổ theo học kỳ, năm học;

- Tổ chức và triển khai kế hoạch thi học phần, phân công chấm thi, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học của tổ;

- Lập kế hoạch và chủ trì các Hội thảo, seminar cấp tổ;

- Làm tổng kết điểm và lưu trữ điểm;

- Theo dõi việc thực hiện nề nếp dạy học của các thành viên trong tổ;

- Lập kế hoạch thi đua, đăng ký và triển khai công tác thi đua;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

7. Nguyễn Thị Hà Hoa

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Phó trưởng Bộ môn Trang trí

E-mail: hahoa3003@gmail.com   

- Giúp việc cho Phó trưởng Bộ môn phụ trách, các mặt công tác được phân công như sau:

-  Phụ trách công tác dự giờ của tổ
-  Lập kế hoạch dự giờ, duyệt kế hoạch dạy học. Duyệt giáo án, xếp lịch dự giờ
-  Tổ chức dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm giảng dạy, hoàn thiện hồ sơ giờ dạy giỏi
-  Lập kế hoạch thi đua, đăng ký triển khai công tác thi đua.

-  Chịu trách nhiệm công việc của Tổ bộ môn khi Phó trưởng Bộ môn phụ trách giao.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công

8. Trần Anh Hoàng

Trình độ C/môn: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật

Chức danh: Chuyên viên văn phòng

E-mail: trananhhoangspmt@gmail.com

- Phụ trách khối Liên thông Cao đẳng lên Đại học;

- Quản lý trang thiết bị của văn phòng khoa;

- Sinh hoạt ở tổ Trang trí;

- Các công tác khác do Ban Chủ nhiệm giao.

9. Triệu Thị Minh Nguyệt

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Chuyên viên văn phòng

E-mail: trieunguyet0879@gmail.com

- Phụ trách khối Đại học chính qui;

- Quản lý hồ sơ sổ sách, giấy tờ, công văn đi, đến;

- Theo dõi và thống kê giờ ngồi mẫu của cộng tác viên;

- Quản lý sổ theo dõi lên lớp của giảng viên;

- Sinh hoạt ở tổ Hình họa;

- Các công tác khác do Ban Chủ nhiệm giao.

10. Nguyễn Tú Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: nguyentuanh_mt@yahoo.com

11. Nguyễn Tuấn Cường

Trình độ C/môn: GVC - Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: cuongnt402@yahoo.com.vn

12. Hoàng Đức Dũng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: hoangducdzung@yahoo.com

13. Lưu Thị Hồng Điểm

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: luudiem0873@gmail.com

14. Nguyễn Quang Huy

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: huynguyen7172@gmail.com

15. Nguyễn Thị Huyền

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: nguyenthihuyen75@yahoo.com.vn

16. Nguyễn Quang Minh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: nguyenquangminh1970@yahoo.com  

17. Tạ Đình Thi

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: thinga72@yahoo.com.vn

18. Nguyễn Hoàng Tùng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: nguyenhoangtung8558@gmail.com

19. Chu Hoàng Trung

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail: chuhoangtrung5164@gmail.com   

----------------------

20. Lê Hồng Thao

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

E-mail...@...

- Lưu trữ công văn, giấy tờ, sổ sách, điểm.

- Cập nhật điểm các ngành của bộ môn Hình họa và Lý luận Mỹ thuật

- Chấm công, phân loại lao động

- Thanh toán mẫu vẽ, ký hợp đồng mẫu

- Theo dõi nâng lương của CB, GV trong khoa

- Cộng giờ giảng viên lên lớp (Sổ theo dõi giảng viên lên lớp)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công

21. Nguyễn Văn Lanh

Trình độ C/môn: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật, Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

E-mail...@...

- Giao, nhận công văn.

- Cập nhật điểm các ngành của bộ môn Trang trí

- Quản lý tài sản của nhà trường, kho mẫu.

- Thống kê sinh viên nghỉ học

- Báo cáo tuần, tháng 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công

22. Đinh Tiến Hiếu

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Trưởng bộ môn Hình họa

E-mail...@...

23. Trương Tuấn Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

24. Nguyễn Văn Cường

Trình độ C/môn: Tiến sỹ Văn hóa học; Thạc sỹ Mỹ thuật

Chức danh: Giảng viên Hình họa

E-mail...@...

25. Phan Văn Hùng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa; Nghệ thuật tạo hình rối nước dân gian trong sáng tác mỹ thuật

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

26. Nguyễn Văn Đức

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

27. Nguyễn Đỗ Long

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

28. Nguyễn Thị Mỵ

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên Hình họa

E-mail...@...

29. Bùi Thị Nam

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật , chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

30. Nguyễn  Mai Thơ

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

31. Nguyễn Minh Thuỳ

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Điêu khắc; Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên chính Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

32. Trần Thanh Tùng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên bộ môn Hình họa

E-mail...@...

33. Phạm Viết Minh Tri

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

34. Ngô Văn Sơn

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên bộ môn Hình họa

35. Nguyễn Hải Kiên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Trưởng bộ môn Trang trí

E-mail...@...

E-mailnguyenthanhviet@spnttw.edu.vn

36. Nguyễn Thị Trang Ngà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội

Chức danh: Phó trưởng khoa

E-mail...@...

37. Ngô Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Trang trí

E-mail...@...

38. Lê Mai Trinh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Trang trí

E-mail...@...

39. Trần Thị Vân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa; Đang nghiên cứu sinh phương pháp dạy học Trường ĐHQGHN

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Trang trí

E-mail...@...

40. Lê Hồng Thao

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh 

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng Khoa

E-mail...@...

41. Nguyễn Văn Lanh

Trình độ C/môn: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật, Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

E-mail...@...

42. Nguyễn Thị Đông

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật; Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học

Chức danh: Phó Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

E-mail...@...

43. Đào Thị Thuý Anh

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; Thạc sĩ Văn hóa học, Nghiên cứu sinh Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Chức danh: Phó trưởng bộ môn, giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

44. Vũ Hạnh Chi

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

45. Nguyễn Minh Tân

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật (Đang học cao học)

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

46. Trang Tố Uyên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học,Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình; chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

47. Chu Thị Hương Thu

Trình độ C/môn: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật (đang học cao học)

Chức danh: Giảng viên bộ môn Lý luận Mỹ thuật

E-mail...@...

48. Nguyễn Thị Giang

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...