Cơ cấu tổ chức

Khoa Mỹ thuật Cơ sở

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA MỸ THUẬT CƠ SỞ

 

Địa chỉ văn phòng khoa: Nhà B, C Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 024.35527561

E-mail: khoamtcs@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thành Việt

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Nghệ thuật;
                             Giảng viên chính

- Chức danh: Trưởng khoa

- E-mailnguyenthanhviet@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- E-mail: ***@spnttw.edu.vn

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

      Khoa Mỹ thuật cơ sở được thành lập ngày 2/11/2009, tách ra từ khoa Sư phạm Mỹ thuật. Khoa Mỹ thuật cơ sở hiện là một trong hai khoa đóng vai trò chủ chốt trong việc giảng dạy mỹ thuật của Nhà trường.

     Khoa Mỹ thuật cơ sở hoạt động theo chức năng được quy định là quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học các môn Mỹ thuật cơ sở theo chỉ đạo của Ban giám hiệu. Nhiệm vụ của khoa được thực hiện trên nhiều mặt:

     Về Đào tạo, bồi dưỡng: Khoa đào tạo và bồi dưỡng các môn Mỹ thuật cơ sở ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. Thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

     Về nghiên cứu khoa học: Khoa thực hiện công tác nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Mỹ thuật, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng trong Nhà trường; hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên/học viên; phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Mỹ thuật.

     Hiện khoa có 28 cán bộ giảng viên. Khoa thực hiện giảng dạy các môn Mỹ thuật cơ sở là: Hình họa, Điêu khắc, Bố cục, Trang trí, Tin học chuyên ngành Adobe Illustrator CS6, Tin học chuyên ngành Corel Draw 12 và photoshop CS2,  Mỹ học, Mỹ thuật học, Lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Lịch sử mỹ thuật thế giới, Nghệ thuật học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Luật xa gần, Giải phẫu tạo hình, Phương pháp dạy học Mỹ thuật, Đạc biểu kiến trúc, Nghiên cứu Mỹ thuật cổ, Hoạt động Mỹ thuật ngoài giờ lên lớp, Cơ sở tạo hình, Mỹ thuật đương đại, Lịch sử Nghệ thuật...

     Nâng cao chất lượng giáo dục luôn đặt lên hàng đầu, tập thể cán bộ, giảng viên khoa Mỹ thuật cơ sở chú trọng tới hoạt động dạy và học. Hiện khoa có 01 Tiến sỹ, 03 giảng viên chính, 24 thạc sĩ, 02 nghiên cứu sinh với tỷ lệ đào tạo sau đại học chiếm hơn 89% tổng số cán bộ, giảng viên.

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/mtcs1.PNG

Một giờ dạy lý thuyết của giảng viên khoa Mỹ thuật cơ sở

 

     Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, khoa Mỹ thuật cơ sở  tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, sinh viên. Nhiều giảng viên của khoa đã tham gia biên soạn  giáo trình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học như các môn: Mỹ học, Mỹ thuật học, Giải phẫu tạo hình, Điêu khắc, Luật xa gần, Trang trí, Tin học chuyên ngành, Nghệ thuật học, Phương pháp giảng dạy Mỹ thuật, Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam,...

     Một trong những yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo chính là nghiên cứu khoa học. Hàng năm, các giảng viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với những đề tài cấp trường, cấp bộ với những kết quả đánh giá cao. Từ 2009 đến nay, cán bộ, giảng viên của khoa đã hoàn thành xong:

- 02 đề tài khoa học cấp Bộ

- 72 đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa.

- 30  đề tài khoa học của sinh viên do giảng viên trong khoa hướng dẫn.

     Trong đó, nhiều đề tài đã được đánh giá cao về tính hiệu quả và khả năng ứng dụng trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, sáng tác.

     Ngoài ra, giảng viên của khoa tham gia các dự án về giáo dục nghệ thuật như: Dự án phát triển Giáo viên THCS, dự án Đan Mạch hỗ trợ giáo dục Mỹ thuật ở các trường tiểu học, dự án Việt Bỉ, tham gia nghiên cứu đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, dự án Grep (Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông)

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/clip_image002.jpg

Trao đổi về chuyên môn Trang trí

     Không chỉ chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ sư phạm, cán bộ, giảng viên khoa Mỹ thuật cơ sở tham gia những hoạt động hội nghề nghiệp, đoàn thể như: Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, giảng viên khoa đã tham gia nhiều cuộc triển lãm Mỹ thuật trong và ngoài nước nhằm giao lưu, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp trong khu vực cũng như trên thế giới.

     Thành tích được ghi nhận từ năm 2009 đến 2016: 05 năm đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc”. Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho bộ môn Lý luận Mỹ thuật. 03 Bằng khen của Chính Phủ cho các cá nhân, 10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân và tập thể 04 Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam cho cá nhân, 04 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. 03 Năm liền đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho 03 bộ môn. 07 Giấy khen của Hiệu trưởng cho tập thể. Hơn 50 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hơn 50 Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân.

     Tập thể khoa Mỹ thuật cơ sở hưởng ứng triển khai cuộc vận động nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2013 - 2015 của ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường. Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp, phương tiện, kiểm tra đánh giá trong dạy học phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. Phấn đấu về đội ngũ giảng viên có trình độ: sau đại học năm 2016 là 100%, Tiến sĩ năm 2020 là 15%; từng bước khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp đào tạo Mỹ thuật đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

I. Chức năng:

     Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học các môn Mỹ thuật cơ sở theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng các môn Mỹ thuật cơ sở ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.

- Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

b. Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Mỹ thuật; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng trong nhà trường.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên/học viên.

- Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Mỹ thuật.

c. Quản lý tài sản, cán bộ, giảng viên và người học trong phạm vi khoa phụ trách.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

1.1. Nguyễn Thành Việt

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Đồ họa; Giảng viên chính; Thạc sỹ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Trưởng Khoa

- Phụ trách chung.

- Phụ trách công tác: Tổ chức, Thi đua khen thưởng, nghiên cứu khoa học

E-mailnguyenthanhviet@spnttw.edu.vn

1.2. Nguyễn Thị Trang Ngà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- Phụ trách công tác: Cơ sở vật chất, văn phòng và thực hiện nhiệm vụ khác do

- Trưởng khoa phân công

2. Văn phòng khoa

2.1. Lê Hồng Thao

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

E-mail...@...

- Lưu trữ công văn, giấy tờ, sổ sách, điểm.

- Cập nhật điểm các ngành của bộ môn Hình họa và Lý luận Mỹ thuật

- Chấm công, phân loại lao động

- Thanh toán mẫu vẽ, ký hợp đồng mẫu

- Theo dõi nâng lương của CB, GV trong khoa

- Cộng giờ giảng viên lên lớp (Sổ theo dõi giảng viên lên lớp)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công

2.2. Nguyễn Văn Lanh

Trình độ C/môn: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật, Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

E-mail...@...

- Giao, nhận công văn.

- Cập nhật điểm các ngành của bộ môn Trang trí

- Quản lý tài sản của nhà trường, kho mẫu.

- Thống kê sinh viên nghỉ học

- Báo cáo tuần, tháng 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công

3. Bộ môn Hình họa

3.1. Đinh Tiến Hiếu

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Trưởng bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.2. Trương Tuấn Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.3. Nguyễn Văn Cường

Trình độ C/môn: Tiến sỹ Văn hóa học; Thạc sỹ Mỹ thuật

Chức danh: Giảng viên Hình họa

E-mail...@...

3.4. Phan Văn Hùng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa; Nghệ thuật tạo hình rối nước dân gian trong sáng tác mỹ thuật

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.5. Nguyễn Văn Đức

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.6. Nguyễn Đỗ Long

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.7. Nguyễn Thị Mỵ

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên Hình họa

E-mail...@...

3.8. Bùi Thị Nam

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật , chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.9. Nguyễn  Mai Thơ

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.10. Nguyễn Minh Thuỳ

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Điêu khắc; Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên chính Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.11. Trần Thanh Tùng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.12. Phạm Viết Minh Tri

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Hình họa

E-mail...@...

3.13. Ngô Văn Sơn

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên bộ môn Hình họa

4. Bộ môn Trang trí

4.1. Nguyễn Hải Kiên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Trưởng bộ môn Trang trí

E-mail...@...

4.2. Nguyễn Thành Việt

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Đồ họa; Giảng viên chính; Thạc sỹ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Trưởng khoa; Giảng viên chính bộ môn Trang trí

E-mailnguyenthanhviet@spnttw.edu.vn

4.3. Nguyễn Thị Trang Ngà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội

Chức danh: Phó trưởng khoa

E-mail...@...

4.4. Ngô Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Trang trí

E-mail...@...

4.5. Lê Mai Trinh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa; Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Trang trí

E-mail...@...

4.6. Trần Thị Vân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa; Đang nghiên cứu sinh phương pháp dạy học Trường ĐHQGHN

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Trang trí

E-mail...@...

4.7. Lê Hồng Thao

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh 

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng Khoa

E-mail...@...

4.8. Nguyễn Văn Lanh

Trình độ C/môn: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật, Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

E-mail...@...

5. Bộ môn Lý luận Mỹ thuật

5.1. Nguyễn Thị Đông

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật; Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học

Chức danh: Phó Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

E-mail...@...

5.2. Đào Thị Thuý Anh

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; Thạc sĩ Văn hóa học, Nghiên cứu sinh Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Chức danh: Phó trưởng bộ môn, giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

5.3. Vũ Hạnh Chi

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

5.4. Nguyễn Minh Tân

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật (Đang học cao học)

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

5.5. Trang Tố Uyên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học,Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình; chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

5.6. Chu Thị Hương Thu

Trình độ C/môn: Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật (đang học cao học)

Chức danh: Giảng viên bộ môn Lý luận Mỹ thuật

E-mail...@...

5.7. Nguyễn Thị Giang

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên Bộ môn Lý luận

E-mail...@...

Quay lại