Cơ cấu tổ chức

Khoa Văn hóa Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Địa chỉ: Tầng 5 khu nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Điện thoại Văn phòng: 024.62516420
E-mail: khoavhnt@spnttw.edu.vn

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Nghệ thuật học

Chức danh: Trưởng khoa

Email: nghinguyendang@yahoo.com

 

 

ThS. Trần Vĩnh Khương

- Trình độ C/môn: ThS. LL&PPDH Âm nhạc

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: tranvinhkhuong2006@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

- Trình độ C/môn: ThS. Văn hóa học

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: thanhloanvhnt271980@gmail.com

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày 09/3/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1208/QĐ-BGDĐT giao cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học hai ngành Quản lý văn hóa (QLVH) và Thiết kế thời trang (TKTT). Trên cơ sở đó, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thành lập khoa Quản lý Văn hóa.

Tháng 07 năm 2007 các ngành QLVH,TKTT đã tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên. Một năm sau, Bộ môn Thiết kế Đồ họa (TKĐH) hình thành, trên cơ sở đó ngày 01/9/2008, khoa Quản lý văn hóa đổi tên thành khoa Văn hóa Nghệ thuật (VHNT). Tháng 10/2015 được sự chỉ đạo của BGH nhà trường khoa VHNT mở thêm ngành Diễn viên kịch – Điện ảnh. Năm 2019 hoàn thiện hồ sơ mở thêm 02 mã ngành Công tác xã hội và Quản lý văn hóa du lịch.Với mục tiêu đào tạo sinh viên  với đầy đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực VHNT, phù hợp bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn CNH-HĐH. Sự thay đổi tên gọi không chỉ phản ánh nhận thức mà còn thể hiện sự phát triển, mở rộng các chuyên ngành đào tạo của khoa VHNT nói riêng, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nói chung trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Cơ cấu tổ chức khoa VHNT gồm:

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

- Phó trưởng khoa: ThS.Trần Vĩnh Khương

- Phó trưởng bộ môn QLVH: ThS. Tráng Thị Thúy

 - Phó trưởng bộ môn QLVH: ThS. Vũ Thị Thái Hoa

-Phó trưởng bộ môn SKKĐA: ThS. Dương Anh Đức

Đội ngũ cán bộ, giảng viên có 18 người, trong đó có 02 PGS.TS, 04 NCS, còn lại có trình độ Thạc sĩ và 02 cán bộ chuyên trách văn phòng.

1. PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Trưởng khoa

- Phụ trách chung các công việc chung của khoa

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về toàn bộ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của khoa.

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc:

+ Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức CB,GV, quản lý, điều hành khoa VHNT. Đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của nhà trường gồm:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của khoa.

+ Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, NCKH, thi đua khen thưởng.

+ Phụ trách trực tiếp Bộ môn QLVH, công tác văn phòng Khoa

+ Công tác tổ chức CB,GV theo quy định về lao động

+ Duy trì nề nếp, kỷ cương, quản lý cán bộ, giảng viên trong phạm vi khoa.

+ Phối hợp với các trưởng đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và những quy định nội bộ.

2. ThS. Trần Vĩnh Khương - Phó Trưởng khoa

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và nhà trường về:

+ Tiến độ, kế hoạch giảng dạy trong năm học, học kỳ Diễn viên kịch- Điện ảnh  

+ Công tác nghiên cứu khoa học của CB,GV trong khoa

+ Xây dựng chương trình đào tạo theo kế hoạch hàng năm Diễn viên kịch- Điện ảnh

+ Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo, môn học được khoa và trường giao. 

+ Quản lí công tác chuyên môn Bộ môn Sân khấu điện ảnh, ngành Diễn viên kịch điện ảnh.

+ Phụ trách cơ sở vật chất

+ Thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp do trưởng khoa phân công.

3. ThS. Nguyễn Thị Thanh loan - Phó Trưởng khoa

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và nhà trường về:

+ Công tác xây dựng thời khóa biểu, tiến độ, kế hoạch giảng dạy ... 

+ Công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy, định biên, sinh hoạt chuyên môn của cán bộ, giảng viên ngành QLVH

+ Kế hoạch đào tạo, chuyên môn, thi học phần, kế hoạch thực tập sinh viên ngành Quản lý văn hóa 

+ Phụ trách công tác sinh viên

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác trực tiếp do Trưởng khoa và nhà trường phân công 

Cơ cấu tổ chức của khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.Tiến sĩ

Trưởng khoa

2

Trần Vĩnh Khương

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

2. Văn phòng khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thùy

Cử nhân

Chuyên viên VPK

2

Vũ Thị Thủy

Cử nhân

Chuyên viên VPK

3 Nguyễn Thị Thùy Linh Thạc sĩ Chuyên viên VPK

3. Bộ môn QLVH

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Trưởng Khoa VHNT

2

Nguyễn Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

Phó trưởng Khoa VHNT

3

 Vũ Thị Thái Hoa

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM QLVH

4

Tráng Thị Thúy

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM QLVH

5

Lý Minh Huệ

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Bùi Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Nông Thị Thanh Thúy

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Nguyễn Hữu Thức

PGS.TS

Giảng viên cao cấp

9

Đào Thị Thủy Tiên

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Phạm Ngọc Thùy

Thạc sĩ

Giảng viên

11

Lương Thị Đào

Thạc sĩ

Giảng viên

12

Nguyễn Thị Thanh Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

4. Bộ môn Sân khấu Điện ảnh

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Trần Vĩnh Khương

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa VHNT

2

Dương Anh Đức

Thạc sĩ

Phó Trưởng BM

3

Nông Thanh Thúy

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Nguyễn Thúy Hường

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Phương Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

Do đặc thù đào tạo, khoa VHNT có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, chuyên giảng dạy các môn nghệ thuật như: Thanh nhạc, Múa.

Hiện nay khoa Văn hóa Nghệ thuật đang đào tạo 2 mã ngành chính là:

+ Ngành Quản lý văn hóa

+ Ngành Diễn viên kịch điện ảnh

2. Chức năng

Khoa Văn hóa Nghệ thuật có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên thuộc khoa Văn hóa Nghệ thuật.

3. Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện

3.1. Đào tạo, bồi dưỡng:

          - Đào tạo, bồi dư­ỡng cử nhân trong lĩnh vực quản lý Văn hoá - Nghệ thuật có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp.

- Đào tạo, bồi dư­ỡng cử nhân trong lĩnh vực Ngành Diễn viên kịch điện ảnh

 có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp.

          - Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong  phạm vi chuyên môn của khoa.

           - Bồi dư­ỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của khoa nhằm đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực đào tạo, của ngành, của xã hội.

Nghiên cứu khoa học:

           - Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quản lý Văn hoá - Nghệ thuật. Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành sử dụng trong nhà tr­ường.

           - Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

           - Chủ động trong các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, NCKH thuộc lĩnh vực quản lý Văn hoá - Nghệ thuật.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

Hình ảnh tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch - Điện ảnh

http://old.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/v1.JPG   http://old.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/v2.JPG

Chương trình nghệ thuật của sinh viên khoa VHNT

 

http://old.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/v3.JPG

http://old.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/v4.JPG

SV khoa VHNT trong dàn dựng chương trình nghệ thuật

 

 http://old.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/v6.JPG

Hình ảnh tại Hội nghị nghiệp vụ văn hóa cơ sở

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm