Cơ cấu tổ chức

Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA TẠI CHỨC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT

 

                                                            Điạ chỉ: Tầng 5 nhà E

                                                            Điện thoại Văn phòng: 024. 38543 177

                                                            E-mai: doquangminh@spnttw.edu.vn

Trưởng khoa: TS. Đỗ Quang Minh

Điện thoại: 04. 38543 177 (CQ)

 

 

 

 

Phó Trưởng khoa 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại: 04.38543.177 (CQ)

   

    

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết được thành lập vào tháng 5/2002 với tên gọi là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng. Tháng 3/2007, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng được đổi thành khoa Tại chức. Một năm sau, tháng 7/2008, khoa chính thức mang tên là khoa Tại chức và Đào tạo liên kết với chức năng quản lý, đào tạo  đại học, cao đẳng  hai ngành Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật chính quy và không chính quy tại các cơ sở liên kết đào tạo ngoài trường. Từ năm 2009 khoa tiếp tục quản lý đào tạo thêm ngành Quản lý văn hóa, đáp ứng nhu cầu nâng chuẩn đại học cho cán bộ quản lý văn hóa ở các địa phương.

Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết đã phối hợp với các đơn vị trong trường lên kế hoạch, chương trình và điều hành giảng dạy theo đúng quy chế đào tạo, tổ chức, quản lý học viên các khóa hệ vừa làm vừa học theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các cơ sở đào tạo;

Tổ chức và quản lý học viên trong khoa theo quy chế hiện hành của Bộ về các hoạt động học tập chuyên môn như chương trình học của các lớp, các khóa; tổ chức phân công giảng dạy, phụ trách, tổng kết đánh giá kết quả học tập của học viên, phương pháp giảng dạy của giảng viên cùng các vấn đề chuyên môn phát sinh trong quá trình giảng dạy và học tập của khoa;

Tổ chức liên kết đào tạo với các địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu của xã hội; tư vấn cho Ban Giám hiệu về chương trình, kế hoạch đào tạo, liên kết với các đơn vị hữu quan và các chế độ có liên quan đến người học.

Trong gần 10 năm (2002 – 2011), khoa Tại chức và Đào tạo liên kết đã tổ chức đào tạo nhiều khóa học với các chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật và gần đây nhất là Quản lý văn hóa. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, khoa Tại chức và Đào tạo liên kết đã đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên âm nhạc và mỹ thuật cho các cơ sở giáo dục trên khắp cả nước; trong số đó có nhiều người giữ cương vị lãnh đạo, có vai trò chủ chốt trong sự phát triển phong trào mỹ thuật, âm nhạc của các tỉnh thành. Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, khoa Tại chức và Đào tạo liên kết đã tổ chức tiếp nhận và đào tạo hệ đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Về cơ cấu tổ chức hiện nay khoa có 06 người . Đội ngũ lãnh đạo của khoa gồm 01 trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và các cán bộ, giảng viên.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, mở rộng đào tạo lực lượng cán bộ nghệ thuật có chất lượng cao, khoa Tại chức và Đào tạo liên kết hiện đã thực hiện liên kết với các địa phương mở các lớp đại học tại chức tại: trường Cao đẳng Sư phạm Huế, CĐSP Thái Bình, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, CĐVHNT Hạ Long, CĐVHNT Thanh Hóa, TTGDTX Phú Thọ, CĐSP Thái Nguyên, CĐVHNT-Du lịch Yên Bái, CĐSP Hà Giang, trường ĐHSP Hùng Vương - Cơ sở 2, CĐSP Lào Cai, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc, THVHNT Phú Thọ, THVHNT Hưng Yên, CĐVHNT Việt Bắc, trường ĐH Hoa Lư, CĐSP Bắc Ninh, CĐSP Nam Định, trường CĐ Hải Dương…

Với những chức năng và nhiệm vụ của mình, khoa Tại chức và Đào tạo liên kết thường xuyên bổ sung chương trình giảng dạy và tiếp tục đào tạo các lớp mới, đáp ứng được nhu cầu phục vụ xã hội và xu thế phát triển xã hội hiện nay.

Để nâng cao hiệu quả trong đào tạo tại chức, hàng năm khoa đều tổ chức Hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục liên kết đào tạo. Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động đào tạo liên kết của trường ĐHSP Nghệ thuật TW với các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong năm vừa qua, từ đó, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng để công tác đào tạo liên kết ngày càng thu được kết quả cao hơn, chất lượng tốt hơn trong năm tới. 

Hàng năm khoa Tại chức và Đào tạo liên kết đều tổ chức Hội nghị về Đào tạo liên kết nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Với chức năng đào tạo cử nhân chuyên ngành Sư phạm mỹ thuật, Sư phạm âm nhạc và Quản lý văn hóa, khoa Tại chức và Đào tạo liên kết hướng tới các đối tượng là cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, giáo viên đang giảng dạy trong các trường phổ thông, các cá nhân không có điều kiện học tập liên tục hoặc không được đào tạo trong hệ đại học chính quy.

Hiện khoa đang tiến hành hai loại hình đào tạo là Hệ đại học tại chức 4 năm và Hệ cao đẳng liên thông lên đại học (gồm từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học) với hai hình thức:

-   Hình thức học chính quy (học tập trung liên tục)

-   Hình thức vừa làm vừa học

Học viên sẽ có lập trường tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và nếp sống lành mạnh, yêu nghề; nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Học viên được trang bị những kiến thức về âm nhạc, mỹ thuật, văn hóa cũng như những hiểu cơ bản về các loại hình nghệ thuật. Song song với những kiến thức chuyên ngành, học viên còn được bổ sung các môn học về khoa học xã hội nhân văn nhằm tăng cường kiến thức nền tảng trong hành trang tri thức và kỹ năng nghề nghiệp sau khi ra trường đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội

Là một đơn vị mới thành lập nhưng trong những năm qua, khoa Tại chức và Đào tạo liên kết luôn được công nhận là tập thể lao động tiên tiến; nhiều cá nhân là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng giấy khen, bằng khen cho những đóng góp, thành tích xây dựng nhà trường trong suốt thời gian qua./.

 

 


I. Chức năng: Quản lý công tác đào tạo, NCKH các loại hình đào tạo tại chức và liên kết theo hợp đồng.

 

 

II. Nhiệm vụ:
* Đào tạo, bồi dưỡng :
- Thực hiện mục tiêu, ch­ương trình, kế hoạch giảng dạy các loại hình đào tạo của khoa.
- Điều phối hoạt động giảng dạy và quản lý chất l­ượng đào tạo.
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa.

 

* Nghiên cứu khoa học :
- Nghiên cứu khoa học về các loại hình đào tạo trong phạm vi của khoa.
- Tham gia biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo cho đối tượng sinh viên của khoa.
- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

 

* Quản lý sinh viên:
- Quản lý quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên.
- Phối hợp cùng với các khoa chuyên ngành trong công tác quản lý, rèn luyện nghiệp vụ, hư­ớng dẫn thực tập sư­ phạm, thực tập chuyên môn cho sinh viên.
- Phối hợp với các đơn vị trong việc xét khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên.

    

 

 III. Cơ cấu tổ chức của khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Đỗ Quang Minh

Tiến sĩ

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Thu Hằng Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
4 Phạm Minh Phong Tiến sĩ Giảng viên

5

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Nguyễn Văn Vũ

Cử nhân

Giảng viên

 

IV. Phân công nhiệm vụ

1.  TS. Đỗ Quang Minh – Trưởng khoa

-  Phụ trách chung: chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động quản lý Đào tạo Liên kết tại các địa phương.

-   Công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ; thi đua khen thưởng

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và ban hành một số văn bản theo quy định

- Quản lý giờ giảng, giảng viên giảng dạy Quản lý văn hóa, Sư phạm mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tại các địa phương.

-   Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo liên thông, liên kết.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám hiệu

 2.    ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Trưởng khoa

- Phụ trách công tác Học sinh - Sinh viên

- Đề xuất giúp trưởng khoa phân công giảng viên Quản lý văn hóa, Sư phạm Âm nhạc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tại các địa phương;

- Đảm nhiệm công tác giáo vụ các lớp Âm nhạc và Quản lý văn hóa.

-    Lập và quản lý toàn bộ bảng điểm, kết quả học tập toàn khóa của sinh viên

- Theo dõi kế hoạch giảng dạy và báo cáo Trưởng khoa

3.   ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Trưởng khoa

4. ThS. Nguyễn Thành Vinh - Giảng viên

- Giảng dạy và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa và nhà trường

5. CN. Nguyễn Văn Vũ - Giảng viên

- Giảng dạy và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa và nhà trường

 

6. TS. Phạm Minh Phong - Giảng viên

 

 

 

 

 

 V. Tóm tắt lý lịch khoa học

 

  1. TS. Đỗ Quang Minh              

 Chức vụ: Trưởng khoa.

 Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học

 

 2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 Chức vụ: Phó Trưởng khoa

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục

 


3. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 Chức vụ: Phó Trưởng khoa

 Trình độ chuyên môn: ThS, NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục.

 

4.   ThS. Nguyễn Thành Vinh - Giảng viên

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

 

5.   Nguyễn Văn VũGiảng viên               

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thanh nhạc

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm