Cơ cấu tổ chức

Khoa Sau Đại học

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

Địa chỉ: Tầng 3 nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

                                               Điện thoại văn phòng: 04. 6251 6423

 

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

 

 

 

Phó Trưởng Khoa

TS. Dương Thu Hà

Phó Trưởng khoa

ThS. Hoàng Bích Hậu

 

GIỚI THIỆU KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

Khoa Sau đại học được thành lập ngày 06 tháng 02 năm 2012 theo Quyết định số 80/QĐ-ĐHSPNTTW của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW với chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ trên đại học trong lĩnh vực sư phạm và văn hóa nghệ thuật. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Khoa Sau Đại học đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động đào tạo và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Khoa đã mở được 03 chuyên ngành đào tạo sau đại học ở trình độ thạc sĩ (Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật và Quản lý văn hóa); 01 chuyên ngành đào tạo ở trình độ Tiến sĩ (Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc).

   Năm 2014, khóa 1 cao học chuyên ngành Lí  luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tốt nghiệp, kể từ đó cho đến nay đã có 116 học viên chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, 06 học viên chuyên ngành Quản lý văn hóa hoàn thành khóa học và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. Quy mô đào tạo của khoa hiện tại là 371 học viên trong đó đào tạo ở trình độ thạc sĩ là 354 học viên, trình độ tiến sĩ là 17 học viên.

Cán bộ, giảng viên trong Khoa luôn xác định nâng cao chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu trong mọi hoạt động, nhằm góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức về lý luận và chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý,…

          Khoa  Sau đại học đã và đang nỗ lực không ngừng thông qua việc rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, việc nghiên cứu, đào tạo gắn với thực tiễn thông qua các chương trình thực tế, điền dã, để công tác đào tạo phù hợp, sát với đòi hỏi của thực tế. Tiếp tục xây dựng đề án mở các mã ngành đào tạo mới như Quản lý văn hóa trình độ Tiến sĩ, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa ở trình độ Thạc sĩ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Song song với việc xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo, Khoa luôn chú trọng tăng cường và củng cố đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên. Hiện nay, bên cạnh đội ngũ các nhà giáo, các nhà khoa học là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ của Trường, Khoa Sau đại học còn nhận được sự hợp tác tích cực của nhiều nhà khoa học đầu ngành như GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, GS.TS. Lê Ngọc Canh, GS.TS. Lê Hồng Lý, ... Ngoài ra, Khoa cũng liên tục tổ chức các chương trình giao lưu, các chuyên đề với nhiều nhạc sĩ, ban nhạc, nhà khoa học danh tiếng trong và ngoài nước.

      Điều này đã khẳng định thêm tâm huyết và sự cố gắng của Nhà trường, của Khoa trong việc củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho học viên.

 


    I. Chức năng

 

      Khoa Sau đại học có chức năng trực tiếp tổ chức, quản lý đào tạo trình độ Sau đại học theo các văn bản quy định hiện hành.

   
II. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình đạo tạo Sau đại học trình Ban giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện.

     - Tổ chức và quản lý công tác đào tạo Sau đại học (Kể cả chương trình liên kết đào tạo người nước ngoài); tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định nhằm đảm bảo công tác đào tạo Sau đại học có chất lượng và hiệu quả.

       - Tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức các hoạt động: Bổ túc, bồi dưỡng kiến thức trước tuyển sinh, quản lý người học, quản lý hồ sơ, quản lý quá trình học tập, thi và bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận văn tốt nghiệp…

       - Trình Hiệu trưởng ra Quyết định và ký Bằng tốt nghiệp, tổ chức cấp phát văn bằng;

       - Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ đào tạo theo quy định hiện hành;

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

     III. Cơ cấu tổ chức của khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tiến sĩ

Trưởng khoa

2

Dương Thị Thu Hà

TS

Phó Trưởng khoa

3 Hoàng Bích Hậu
 Thạc sĩ Phó Trưởng khoa

4

Nguyễn Thị Tố Mai

PGS.TS

Giảng viên

5

Phạm Trọng Toàn

PGS.TS

Giảng viên

6 Trần Hoàng Tiến
PGS.TS Giảng viên
7 Nguyễn Tuấn Anh Cử nhân Chuyên viên

8

Vũ Thanh Giang

Cử nhân

Chuyên viên

9

Nguyễn Thị Dung

Thạc sĩ

Chuyên viên

10

Trịnh Thị Hiền

Thạc sĩ

 Chuyên viên

11

Vũ Thị Hương

Cử nhân

Chuyên viên

12

Nghiêm Thị Hường

Cử nhân

Chuyên viên

13 Ngô Thị Thu Cử nhân Chuyên viên
14 Phạm Thu Quỳnh
Cử nhân Chuyên viên

 

IV. Phân công nhiệm vụ:
+ Lãnh đạo khoa

1. Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng khoa

- Phụ trách chung các công việc của khoa;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Nhà trường.

2. Dương Thị Thu Hà - Phó Trưởng khoa

- Phụ trách tư vấn tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ;
- Nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Trưởng khoa.

3. Hoàng Bích Hậu - Phó Trưởng khoa

- Công tác luận văn thạc sĩ;
- Công tác văn thư lưu trữ;
- Các thủ tục tốt nghiệp, công tác phôi văn bằng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo khoa.

+ Giảng viên, chuyên viên

1.  Giảng viên

1.1. Phạm Trọng Toàn - Giảng viên chính

- Phụ trách giảng dạy Nghiên cứu sinh và Cao học.

1.2. Nguyễn Thị Tố Mai - Giảng viên chính

- Phụ trách giảng dạy Nghiên cứu sinh và Cao học.

1.3. Trần Hoàng Tiến - Giảng viên chính

- Phụ trách giảng dạy Nghiên cứu sinh và Cao học.

2. Chuyên viên

2.1. Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên

- Công tác đào tạo các lớp trình độ thạc sĩ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo khoa.

2.2. Vũ Thanh Giang - Chuyên viên

- Quản lý các lớp bổ sung kiến thức, các lớp ôn tập;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo khoa.

2.3. Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên

- Quản lý điểm thi, bài thi, đề thi các học phần đào tạo thạc sĩ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo khoa.

2.4.Trịnh Thị Hiền - Chuyên viên

- Công tác Thi đua - khen thưởng;
- Công đoàn khoa;
- Hỗ trợ công tác luận văn, đào tạo tiến sĩ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo khoa.

 2.5.  Vũ Thị Hương - Chuyên viên

- Công tác tài chính;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo khoa.

 2.6. Nghiêm Thị Hường - Chuyên viên

- Công tác hành chính;
- Công tác văn thư lưu trữ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo khoa.

 

2.8. Ngô Thị Thu - Chuyên viên

- Công tác tuyển sinh các chuyên ngành;
- Hỗ trợ xây dựng chương trình, đề án;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của lãnh đạo khoa.

2.9. Phạm Thu Quỳnh - Chuyên viên


V. Lý lịch khoa học

1. Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: TS. chuyên ngành Văn hóa học.

1.1. Các đề tài khoa học đã nghiệm thu:

- Đề án “Hỗ trợ đưa dân ca vào trường THCS” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghiệm thu năm  2009, đạt loại xuất sắc. Thành viên đề tài.

- Đề tài cấp Bộ “Xây dựng nếp sống văn hóa Ký túc xá sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”, nghiệm thu năm 2011, đạt loại tốt. Thành viên đề tài.

- Chủ nhiệm đề tài cấp trường “Khai thác các yếu tố văn hóa nghệ thuật trong các lễ hội truyền thống Thăng Long (Hà Nội) làm tài liệu tham khảo cho ngành Quản lý văn hóa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW”. Nghiệm thu năm 2012, đạt loại tốt.

- Thành viên đề tài cấp trường “Múa rối nước ở Thái Bình hiện nay”. Nghiệm thu năm 2013, đạt loại tốt.

- Chủ nhiệm đề tài cấp trường "Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn học Quản lý Văn hóa du lịch cho ngành Quản lý văn hóa của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương". Đã nghiệm thu năm 2014.

1.2. Các đề tài khoa học đang thực hiện

- Thành viên đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ (2015 - 2016) "Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn nghệ thuật cho đội ngũ giáo viên âm nhạc và mỹ thuật ở các trường tiểu học và trung học cơ sở miền Bắc Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông".

- Thành viên đề tài cấp Nhà nước "Nghiên cứu những khó khăn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỷ" thực hiện từ năm 2014 đến năm 2016.

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ "Giáo dục giá trị văn hóa biển đảo cho sinh viên các trường đại học sư phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội" thực hiện từ năm 2016.

  1.3.
Các bài báo khoa học:

- Lễ hội Quan Lạn - nét văn hóa độc đáo của ngư dân biển đảo Vân Đồn, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), số 300, tháng 6 - 2009, tr.20 - 24.

- Giá trị và sự chuyển đổi giá trị văn hóa gia đình của người Việt trong thời kỳ đổi mới, hội nhập (qua trường hợp lễ hội Tiên Công ở Hà Nam), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tháng 7 năm 2013.

- Tính đa dạng và vai trò của văn hóa biển đối với sự phát triển của văn hóa Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục nghệ thuật (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), số 9, năm 2013, tr.66 - 69.

- Mối tương quan giữa các lễ hội ven biển Quảng Ninh với các lễ hội vùng duyên hải Bắc Bộ, Tạp chí Di sản văn hóa (Cục Di sản văn hóa), số 3, 2014, tr. 78 - 83.

- Một số vấn đề nghiên cứu văn hóa biển Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), số 08, tháng 6 năm 2014, tr.83 - 92.

- Những đặc trưng của lễ hội truyền thống ven biển Quảng Ninh, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), số 361, tháng 7 - 2014, tr.94 - 97.

- Một số vấn đề lý luận về vùng văn hóa, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), số 09, tháng 9 - năm 2014, tr.87 - 91.

- Nhận diện lễ hội truyền thống ven biển Quảng Ninh, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), số 12, năm 2014.

- Phân loại lễ hội truyền thống ven biển Quảng Ninh, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), số 10, tháng 12 năm 2014, tr.28 - 36.

- Hát Đúm trong các lễ hội mùa xuân ở Quảng Ninh, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), số Tết, năm 2015.


2. Dương Thị Thu Hà - Phó Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

1.1.Sách:

- Giáo trình nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch”, Nxb Giáo Dục Việt Nam, Hà Nội, (2011).

1.2. Các đề tài khoa học đã nghiệm thu:

- Thư ký đề tài nghiên cứu cấp trường: “Biên soạn tài liệu môn học Quản lý văn hóa du lịch trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương”, nghiệm thu năm 2014.

1.3.Các bài báo khoa học:

- Tiềm năng phát triển du lịch thiền ở Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (304), 2009, tr.78 - 80.

- Các ứng dụng của Du lịch điện tử trong đời sống, Tạp chí Công Nghiệp, (21), 2009, tr.46.

- Hiện trạng báo động từ môi trường du lịch ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công Nghệ Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, (1), 2010, tr.76 - 78.

- Công thành Thánh thoái - Điểm du lịch thiên lương làm trong sạch tâm hồn, Tạp chí Công nghiệp Việt Nam, (1), 2010.

- Kiến giải thêm về 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Tạp chí Văn hóa Nghệ Thuật, (2), 2010, tr.78 - 80.

- 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Tạp chí Du lịch Việt Nam, (4), 2010, tr.5, 12.

- Nghề hướng dẫn du lịch, Tạp chí Du lịch Việt Nam, (6), 2010, tr.25 - 26.

- Nghệ thuật sơn mài Việt Nam, Tạp chí Du lịch Việt Nam, (10), 2011, tr.48 - 49.

- Vai trò của Thiền tông với văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hóa Nghệ Thuật, (8), 2014, tr.17 - 21.

- Văn hóa Thiền tông và những biểu hiện trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khuông Việt (29), 2015, tr. 35 - 42.

- Văn hóa Thiền tông trong hệ giá trị Việt Nam, Bài hội thảo Một số vấn đề về hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, 2015, tr 464 - 479.

 

3. Phạm Trọng Toàn - Giảng viên

- Học hàm/học vị: PGS.TS. Chuyên ngành Văn hóa học và Nghệ thuật học.

3.1. Các  đề tài khoa học đã nghiệm thu:

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Mối quan hệ giữa Hát Xoan, Hát Ghẹo Phú Thọ và Quan họ Bắc Ninh, nghiệm thu năm  2008.

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu dân ca người Việt ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nghiệm thu năm  2010.

3.2. Các bài báo khoa học:

- Vị trí ý nghĩa của Hát Xoan trong văn hoá âm nhạc Việt Nam, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 7, 2001.

- Bước đầu tìm hiểu về văn hoá hát Văn, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 12, 2002.

- Từ Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 nghĩ về việc nghiên cứu âm nhạc dân tộc, Bài viết trong cuốn 60 năm đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2003), Kỷ yếu Hội thảo Bộ Văn hóa Thông tin –  Viện Văn hóa Thông tin xuất bản, HN 2004.

- Phác thảo văn hoá Hát Ghẹo, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 1, 2004.

- Những đặc trưng trong sinh hoạt ca hát Quan họ, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 9, 2006.

- Mấy nét về văn hoá âm nhạc Quan họ, Bài viết trong cuốn Vùng Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, Viện Văn hóa Thông tin – Sở Văn hóa Thông tin Bắc Ninh xuất bản, HN. 2006.

- Hát Ví của người Việt ở Trung Du và châu thổ sông Hồng, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 1, 2008.

- Hát Dậm Quyển Sơn, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 1, 2008.

- Hát Xoan một thể loại dân ca cổ nhất của người Việt, Báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức, năm 2009.

- Mối quan hệ giữa Hát Xoan và dân ca người Việt vùng Trung du, châu thổ sông Hồng, Báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức, năm 2009.

- Vài nét về giáo dục âm nhạc trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay, (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tạp chí Giáo dục số 255, 2009.

- Hát Đúm, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 10, 2010.

- Đổi mới giảng dạy thanh nhạc trong đào tạo giáo viên âm nhạc cho trường phổ thông, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 7, 2010.

- The relationship between xoan singing and vietnamese folk song in the midland and in the red river delta, VIETNAMESE INSTITUTE FOR MUSICOLOGY DEPARTMENT OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM IN PHÚ THỌ PROVINCE, Viện Văn hóa Nghệ thuật và UBND tỉnh Phú Thọ xuất bản (Bản tiếng Anh), 2010.

- Hát Trống quân, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 4, 2011.

- Nguồn gốc của Hát Chèo Tàu, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 5, 2012.

- Hát Dô một thể loại dân ca tín ngưỡng cổ của người Việt, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 334, 2013.

- Hội tụ những giá trị của thể loại Hát Ví người Việt trong Hát Ví Nghệ Tĩnh, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế tại Nghệ An - Hà Tĩnh. Viện Văn hóa Nghệ thuật và Ủy ban hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh ấn hành, 2014.

3.3.Tác phẩm chính:

- Các ca khúc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Trung ương thu thanh, biểu diễn: Biển mùa hè, Kỷ niệm về thầy, Đêm trăng hát điệu trống quân, Con đường hạnh phúc, Bài ca về những ngôi trường, Tình ca sông và biển…

- Ca khúc Bài ca pháo thủ, tiết mục được huy chương vàng Hội diễn toàn quân năm 1984, tại Đà Nẵng.

- Liên khúc Đại học Sư phạm Hà Nội khúc hành ca,  tiết mục được huy chương vàng, Hội diễn Ngành Giáo dục & Đào tạo, năm 2005, tại Quy Nhơn.


4. Nguyễn Thị Tố Mai - Giảng viên

- Học hàm/học vị: PGS.TS chuyên ngành Nghệ thuật học.

 4.1.Sách:

- Lịch sử âm nhạc thế giới (phần Châu Âu), 2010.

- Lịch sử âm nhạc thế giới(phần Châu Âu), 2014.

- Phương pháp dạy học Ký xướng âm trong đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông, 2011 (Thành viên biên soạn)

- Opera Việt Nam”, 2014.

- Giáo trình Lý thuyết âm nhạc cho hệ ĐHSP Âm nhạc”, 2014 (Thành viên biên soạn)

- Tài liệu Giới thiệu dân ca Việt Nam”, 2009 (Đồng tác giả).

4.2. Các đề tài khoa học đã nghiệm thu:

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu biên soạn giáo trình Lịch sử âm nhạc học phần I và II cho hệ CĐSP Âm nhạc”, nghiệm thu năm  2007, đạt loại xuất sắc.

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Biên soạn bộ chương trình chi tiết các môn học cho hệ ĐHSP Âm nhạc”, nghiệm thu năm 2008, đạt loại tốt.

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn giáo trình (Lịch sử âm nhạc thế giới từ thời kỳ khởi đầu đến hết thế kỷ XIX) cho hệ ĐHSP Âm nhạc”, nghiệm thu năm 2010, đạt loại tốt.

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu biên soạn (Tài liệu môn Xướng âm học phần I) cho hệ ĐHSP Âm nhạc”, nghiệm thu năm  2012, đạt loại tốt.

- Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phương pháp giảng dạy môn Ký - Xướng âm cho hệ CĐSP Âm nhạc”, nghiệm thu năm 2014, đạt loại xuất sắc.

- Thành viên đề án cấp Bộ “Hỗ trợ đưa dân ca vào trường THCS”, nghiệm thu năm 2009, đạt loại xuất sắc.

- Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hệ thống phương pháp dạy và học hát hợp xướng hệ ĐHSP Âm nhạc”, nghiệm thu năm 2010, đạt loại tốt.

- Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn Tài liệu Lý thuyết âm nhạc cho hệ ĐHSP Âm nhạc”, nghiệm thu năm 2011, đạt loại tốt.

 4.3.Các bài báo khoa học:

- Mối quan hệ giữa âm nhạc và sân khấu opera, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số tháng 5/2008.

- Từ ca cảnh, ca kịch đến opera Việt Nam, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số tháng 4/2009.

- Một số trao đổi về phương pháp đọc cao độ trong dạy học xướng âm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Đổi mới nội dung phương pháp dạy học trong đào tạo giáo viên âm nhạc và mỹ thuật cho trường phổ thông, 2008.

- Dạy dân ca ở THCS và Sư phạm Âm nhạc hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Bảo tồn và phát huy dân ca trong giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông, 2009.

- Thực trạng nghiên cứu khoa học ở khoa Sư phạm Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Kỷ yếu khoa học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 2010.

- Cần có phê bình âm nhạc mang tính chuyên nghiệp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Hội thảo khoa học Lý luận phê bình âm nhạc, 2011.

- Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và những bài hát đậm chất chèo truyền thống, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật”, số 3, 10/2012.

- Cần có cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Giáo dục Âm nhạc ở trường phổ thông Việt Nam", 12/2012.

- Kỹ thuật thanh nhạc trong các opera Việt Nam”, Tạp chí văn hóa nghệ thuật”, số 353, 11/2013.

- Một số vấn đề về công tác ngoại khóa của giáo viên âm nhạc ở trường phổ thông, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, số 15, 11/2013.

- Chủ đề mùa xuân trong các ca khúc Việt Nam từ sau năm 1975, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, 02/2014.


4. Trần Hoàng Tiến - Giảng viên

- Học hàm/học vị: PGS.TS chuyên ngành Văn hóa học

- Giải thưởng âm nhạc:

+ Huy chương vàng hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2012 (đợt I) tác phẩm: Lời Then cha, lời Then mẹ.

+ Huy chương bạc hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2012 (đợt I) tác phẩm: Con gái bản Dao.

+ Giải ba cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về môi trường.

+ Sáng tác bài hát về trường ĐHSP Nghệ thuật TW (2013): Sáng lên những ước mơ.

+ Sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc được biểu diễn toàn quốc

- Các công trình khoa học đã nghiệm thu (Từ 2006 đến nay):

+ Cấp Bộ: Giáo dục âm nhạc trong các trường PTDTNT tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn (2011)

+ Cấp tỉnh: Giá trị truyền thống dân ca Tày Bắc Kạn (2012)

+ Chương trình đào tạo Nghiệp vụ sư phạm (dành cho GV ĐH)

+ Thành viên tham gia viết khung chương trình đào tạo và học phần giảng dạy trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

+ Thành viên tham gia viết khung chương trình đào tạo và học phần giảng dạy trình độ Thạc sĩ chuyên ngành QLVH

+ Thành viên tham gia viết chương trình đào tạo và môn học giảng dạy ĐHQLVH theo học chế tín chỉ

+ Thành viên tham gia viết khung chương trình đào tạo và học phần giảng dạy trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

+ Là tác giả của nhiều bài viết khoa học trong các Hội thảo khoa học toàn quốc về văn hóa, nghệ thuật, đăng trong các Tạp chí.

- Năm 2015: PGS.TS.Nhạc sĩ. Trần Hoàng tiến liên tục xuất bản 05 đầu sách thuộc các lĩnh vực nghiên cứu: Âm nhạc học, Văn hóa học, Dân tộc học và Nhân học văn hóa, cụ thể:

+ Nghệ thuật diễn xướng hò sông nước (2015), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Những đặc trưng hò sông Mã (2015), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.                     

+ Giáo dục âm nhạc (qua khảo sát các Trường PTDT nội trú tại Thái Nguyên, Bắc Kạn) (2015), Nxb Thanh Niên.

+ Các tộc người ở Việt Nam, đặc điểm văn hóa (2015), Nxb Văn hóa Dân tộc.

+ Nhân học văn hóa (2015), Nxb Văn hóa Dân tộc (đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Thanh Loan)

- Bài giảng được duyệt cấp khoa năm 2015

+ Các vùng văn hóa ở Việt Nam

+ Quản lý hoạt động biểu diễn

- Các hoạt động khác: Đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật nhiều chương trình ca - múa nhạc chuyên nghiệp