Cơ cấu tổ chức

Khoa Thanh nhạc

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA THANH NHẠC

             Địa chỉ Văn phòng Khoa: Tầng 1 phòng 105 nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                  Điện thoại Văn phòng: 024.6682.0464

 

 

 

 Trưởng khoa
ThS. NSƯT. GVC. Trần Mai Tuyết

 

 

 

  

 

 

Phó Trưởng khoa
ThS. GVC. Trần Thị Thảo

  Phó Trưởng khoa
ThS. Đỗ Hương Giang
 


 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Được thành lập từ ngày 04 tháng 7 năm 2014, khoa Thanh nhạc được tách ra từ khoa Thanh nhạc  – Nhạc cụ của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.  Với chức năng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Thanh nhạc .

 Từ khi thành lập cho đến nay, Khoa Thanh nhạc cùng với hai khoa là Khoa Sư phạm Âm nhạc và khoa Nhạc cụ, đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn sinh viên ở các trình độ cao đẳng, đại học. Đặc biệt khoa đã có mã ngành đào tạo Thanh nhạc chuyên ngành thu hút đông đảo sinh viên lựa chọn đăng ký và tham gia học tập, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu xã hội, khi ra trường trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp, các thầy, cô giáo giảng dạy Thanh nhạc tại các đoàn nghệ thuật, các trường Văn hóa nghệ thuật, các trường trung cấp, cao đẳng và đại học, các cán bộ văn hóa...

 Phát huy được năng lực chuyên môn, Khoa Thanh nhạc luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; nghiên cứu khoa học; quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên... Ngoài công tác giảng dạy, tập thể các giảng viên trong khoa còn là lực lượng nòng cốt về biểu diễn, tham gia các chương trình nghệ thuật ở trong và ngoài trường, góp phần nâng cao uy tín và khẳng định tính chuyên nghiệp với các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trong nước và ngoài xã hội.

Khoa Thanh nhạc hiện nay có tổng số 36 cán bộ, giảng viên trong đó có 01 Nghệ sĩ ưu tú, 02 Giảng viên chính, 98% là Thạc sĩ và nhiều cán bộ, giảng viên đang học nghiên cứu sinh; nhiều giảng viên trong khoa đã đạt được những giải thưởng trong nước và quốc tế như: NSƯT Mai Tuyết, Giảng viên Đỗ Hương Giang, giảng viên Đoàn Thúy Trang, giảng viên Đào Tiến Lợi ... Lực lượng giảng viên trong khoa đã đáp ứng tốt điều kiện của giảng viên giảng dạy trong trường Đại học. Hiện Khoa đang đảm nhận giảng dạy các bộ môn: Thanh nhạc, Dân ca, Phương pháp sư phạm Thanh nhạc, Lịch  sử nghệ thuật Thanh nhạc, Kỹ thuật diễn viên...

Với những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên,  khoa Thanh nhạc đã được ghi nhận có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đào tạo nghệ thuật thanh nhạc cho Nhà trường cũng như cả nước. Khoa Thanh nhạc luôn được đánh giá là một tập thể lao động xuất sắc. Tập thể và nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa đã được tặng giấy khen.

Phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Thanh nhạc luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học; tăng cường công tác quản lý và giáo dục sinh viên... để khẳng định thương hiệu của mình trong công tác đào tạo Thanh nhạc, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học và những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

 

 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Thanh nhạc là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.

Khoa Thanh nhạc có chức năng tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với các môn học thuộc khối kiến thức: Thanh nhạctheo chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các môn học được giao. 

2. Nhiệm vụ

1.     Quản lý và phân công nhiệm vụ cho giảng viên, cán bộ hành chính và người học thuộc Khoa quản lý theo quy định.

2.   Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Tham gia xây dựng chương trình đào tạo với các khoa chuyên môn; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; tổ chức, điều hành hoạt động thi và công tác chấm thi theo quy định…

3.   Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

4.     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. 

5.     Tham gia công tác giảng dạy với Khoa Sau đại học; tham gia giảng dạy liên kết trong, ngoài trường.

6. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO KHOA

1. Trưởng khoa: ThS. NSUT Trần Mai Tuyết

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc tổ chức, quản lý trong khoa.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện mọi hoạt động quản lý trong khoa ,Phụ trách Đào tạo, tổ chức thi…

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, công tác thi đua khen thưởng…

 - Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Thanh nhạc Chuyên ngành

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Phó Trưởng khoa .ThS. Đỗ Hương Giang

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các công việc được giao.

- Phối hợp với lãnh đạo khoa trong các công tác: Giảng dạy, thực hiện chương trình, kế hoạch thi...

- Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí; Công tác định biên. 

- Phối hợp với lãnh đạo khoa trong các công tác: Triển khai các văn bản của Nhà trường, công tác học trả nợ, công tác dạy học kỳ 3.

- Sinh hoạt chuyên môn cùng bộ môn Thanh nhạc chuyên ngành

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

3. Phó Trưởng khoa: ThS.- GVC Trần Thị Thảo

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các công việc được giao.

- Phối hợp với lãnh đạo khoa trong các công tác: Giảng dạy.Phụ trách Nghiên cứu khoa học

- Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí; Công tác định biên. 

- Sinh hoạt chuyên môn cùng bộ môn Thanh nhạc sư phạm

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

4. Bộ phận văn phòng khoa: 

* Nguyễn Thị Loan

- Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn; Theo dõi kiểm tra công tác chốt sổ lên lớp của GV hàng tháng;Thực hiện công tác chấm công trong khoa; Thực hiện lưu giữ văn bản điểm theo yêu cầu của Bộ môn.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu; Lưu giữ hồ sơ theo quy định của Khoa.

- Hỗ trợ trong các công tác: Học trả nợ, Danh sách sinh viên thi học phần, Học kỳ 3.

- Hỗ trợ giảng viên trong khâu phát hành tài liệu.

- Phối hợp cùng với các Bộ môn/ Giảng viên trong công tác nhập điểm thi bộ môn Thanh nhạc Sư phạm.

-Có trách nhiệm bảo quản, báo cáo thiết bị hỏng trong VPK.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo khoa.

      * Lê Hoàng Anh

- Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn; Theo dõi kiểm tra công tác chốt sổ lên lớp của GV hàng tháng;Thực hiện công tác chấm công trong khoa; Thực hiện lưu giữ văn bản điểm theo yêu cầu của Bộ môn.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu; Lưu giữ hồ sơ theo quy định của Khoa.

- Hỗ trợ trong các công tác: Học trả nợ, Danh sách sinh viên thi học phần, Học kỳ 3.

- Hỗ trợ giảng viên trong khâu phát hành tài liệu.

- Phối hợp cùng với các Bộ môn/ Giảng viên trong công tác nhập điểm thi bộ môn Thanh nhạc Chuyên ngành.

-Có trách nhiệm bảo quản, báo cáo thiết bị hỏng trong VPK.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo khoa.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN 

* Giới thiệu chung

Hiện nay, khoa có 38 cán bộ, giảng viên, được biên chế thành 2 Bộ môn và bộ phận Văn phòng Khoa. Hệ thống tổ chức của Khoa được chia thành 2 cấp: cấp Khoa và cấp Bộ môn.

* Chức năng, nhiệm vụ của các Bộ môn

-Các bộ môn thuộc khoa  là đơn vị trực tiếptổ chứcquản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung chương trìnhđào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các môn học được giao. 

- Có chức năng quản lý sinh viên vàquản lý điểm học tập của sinh viêntheo các môn học.

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường/Khoa để phân công giờ dạy, nhiệm vụ cho từng giảng viên; xây dựng chỉnh sửa ngân hàng đề thi hàng năm; tổ chức biên soạn và xây dựng đề cương chi tiết của các môn học…

- Có trách nhiệm đôn đốc giảng viên thực hiện đúng quy định của trưởng, quy định của Khoa về nề nếp dạy học như: báo nghỉ, ghi sổ dạy bù, ghi sổ dạy thay, chốt sổ cá nhân hàng tháng, chịu trách nhiệm phân công cử giảng viên tham gia các kỳ thi của nhà trường/ Bộ…

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nội dung chương trình đào tạo/ tự bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

*Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ môn

1. Phó Trưởng Bộ môn

     Chịu trách nhiệm trước Khoa/  về toàn bộ công tác quản lý, giảng dạy và hoạt động chuyên môn của Bộ môn

     - Xây dựng tiến trình, xây dựng định biên, thời khóa biểu, phân công giảng dạy học kỳ 1,2,3.

 

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác xây dựng đề cương môn học và ngân hàng đề thi của Bộ môn.

     - Thực hiện thanh toán giờ của Bộ môn. 

     - Chịu trách nhiệm trong công việc lưu giữ các văn bản điểm, bài thi…và tổ chức thực hiện giờ dạy giỏi.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo khoa về các công việc giảng dạy và quản lý sinh viên ở các môn học được phân công phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

* Cụ thể

1.  Bộ môn Thanh nhạc Chuyên ngành

- Quản lý 06 học phần/môn học:Thanh nhạc  (Hệ đại học), Kỹ thuật diễn viên, Phát âm tiếng Ý, Lịch sử và phương pháp sư phạm Thanh nhạc, Phương pháp thể hiện ca khúc, Thực hành biểu diễn.

- Danh sách Giảng viên

 1. Trần Mai Tuyết :  Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

 2. Đỗ Hương Giang : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

 3. Đặng Thị Loan : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

  1. Trịnh Thị Oanh : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc

  2. Giáp Văn Thịnh : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc

  3. Trần Thanh Quý : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

  4. Chu T Hoài Phương : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc

  5. Lê Thị Út : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

  6. Viên Thị Hường : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc

  7.  Lê Minh Tuyến : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

  8.  Nguyễn T Mai Hương : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

  9.  Nguyễn T Ngọc Ánh : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

  10.  Lê Thị Tình : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- Ngành biểu diễn Thanh nhạc

  11.  Nguyễn Thị Nga : Th.S Nghệ thuật âm nhạc- PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc

  12.  Đoàn Thúy Trang : Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

2. Bộ môn Thanh nhạc sư phạm.

- Quản lý 02 học phần/ môn học: Thanh nhạc (SPAN); Dân ca.

- Danh sách Giảng viên:

 1. Trần Thị Thảo: Th.S Văn hóa học – Giảng viên chính. 

 2.  Đào Thị Khánh Chi:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 3. Ngân Thị Thương: Th.S Văn hóa học.

 4. Đào Tiến Lợi:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 5. Đàm Minh  Hưng:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 6. Ngô Quốc Khánh:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 7.  Nguyễn Chí Công:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 8. Vũ Thanh Thủy: Th.S Văn hóa học.

 9. Nguyễn Thúy Hà:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 10. Hà Thị Lý:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 11. Đinh Thị Hải Yến: Th.S Văn hóa học.

 12. Đặng Thị Lan:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 13. Hoàng Quốc Tuấn:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 14. Nguyễn Thị Huyền:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 15. Trần Tân Phương:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 16. Phạm.T Thu Trang:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 17. Bùi T Thanh Tuyền:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 18. Nguyễn Thanh Duyên:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 19. Phạm Bích Ngọc:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 20. Vũ Thị Tươi:Th.S Lý luận và PP dạy học âm nhạc

 

 

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm