Cơ cấu tổ chức

Khoa Thiết kế Thời trang

20 Tháng Mười Hai 2017

 

KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

                           Địa chỉ: Phòng 704, Tầng 7,Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                           Điện thoại Văn phòng: 04. 3274.7053

 

 

Trưởng khoa

ThS. Hoàng Thị Oanh

 

       
       


   
              

     
  Phó Trưởng khoa

        ThS. Lưu Ngọc Lan


          Phó Trưởng khoa

          ThS. Trần Thị Liên

 

 

 GIỚI THIỆU CHUNG

 

Khoa Thiết kế Thời trang được thành lập theo Quyết định số 1598/QĐ – ĐHSPNTTW ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW với chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học trong lĩnh vực Thiết kế Thời trang.

 

 I. Chức năng: Khoa Thiết kế Thời trang có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện các công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

 II. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện.

- Đào tạo chuyên ngành Thiết kế Thời trang trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên.

- Quản lý học tập rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên

- Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phân công.

 

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chc vụ

1

Hoàng Thị Oanh

Thạc sĩ

Trưởng khoa

2 Trần Thị Liên Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
3
Lưu Ngọc Lan Thạc sĩ Phó Trưởng khoa

 

 2. Văn phòng khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chc vụ

1

Nguyễn Hương Giang

Cử nhân

Chuyên viên văn phòng khoa

2 Vương Thị Tâm Cử nhân Chuyên viên văn phòng khoa

 

3. Bộ môn Công nghệ may

STT

Họ và tên

Trình độ

Chc vụ

1

Lưu Ngọc Lan

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

3

Vũ Mai Hiên

Cử nhân

Trưởng BM

4

Đinh Thị Thu Hà

Cử nhân

Giảng viên

6

Lê Thị Hồng Quyên

Cử nhân

Giảng viên

 

4. Bộ môn Sáng tác Thiết kế

STT

Họ và tên

Trình độ

Chc vụ

1

Nguyễn Việt Dũng

Cử nhân

Trưởng Bộ môn

2

Võ Thị Ngọc Anh

Thạc sĩ

 Giảng viên

3 Bùi Linh Chi Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Việt Hùng Cử nhân Giảng viên

5

Tô Kim Nhung

Cử nhân

Giảng viên

 

5. Bộ môn Cơ sở ngành

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Hoàng Thắng

Cử nhân

Trưởng Bộ môn

2 Mai Thị Diệp Cử nhân Giảng viên

 
IV. Phân công nhiệm vụ

1.  ThS. Hoàng Thị Oanh - Trưởng khoa
Chịu trách nhiệm chung về công tác quản lý, điều hành khoa TKTT. Đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường theo quyết định số 913/QĐ-ĐHSPNTTW gồm:

    - Phụ trách chung: công tác tổ chức cán bộQuản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, NCKH, thi đua khen thưởng, lao động nghĩa vụ và cơ sở vật chất của Khoa.

  - Phối hợp với các trưởng đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Nhà trường. Hoàn thành các công việc ngoài kế hoạch do Hiệu trưởng giao.

  

2. ThS. Trần Thị Liên - Phó Trưởng khoa

 

3. ThS. Lưu Ngọc Lan - Phó Trưởng khoa


4. Nguyễn Hương Giang - Văn phòng khoa


5. Vương Thị Tâm - Văn phòng khoa

Phụ trách kho của Khoa.

- Công  tác lưu trữ tài liệu, văn bản (đi và đến).

- Theo dõi tình hình các lớp học khóa 7.

- Nhập, lưu bảng điểm của giảng viên trong Khoa.

- Tham gia các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu và lãnh đạo khoa phân công.


V. Lý lịch khoa học

  1. ThS. Hoàng Thị Oanh – Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Các công trình khoa học đã nghiệm thu (Từ 2006 đến nay):

 + Cấp Khoa: Nhịp điệu trong trang trí ứng dụng trong giảng dạy mỹ thuật (Nghiệm thu năm 2008)

 + Xây dựng chương trình chi tiết đào tạo chuyên ngành TKTT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW  (Nghiệm thu năm 2009)

 + Trang phục học đường sinh viên Trường ĐHSPNghệ Thuật TW (Nghiệm thu năm 2011)

 Ngoài ra còn có một số bài báo khoa học như:

 + Thiết kế thời trang trong giáo dục nghệ thuật và cuộc sống, Kỷ yếu khoa học Giáo dục nghệ thuật và cuộc sống, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2010

 + Ứng dụng trang trí đường diềm vào thiết kế trang phục hội thảo khoa học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2011.

  2. ThS. Trần Thị Liên - Phó Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Các công trình khoa học đã nghiệm thu (từ 2006 tới 2009):
+ Cấp trường:

-   
2009: Đề cương nghiên cứu khoa học chất liệu bột màu

 
3. ThS. Lưu Ngọc Lan – Phó Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

3.1. Các đề tài khoa học đã nghiệm thu:

- Cấp Khoa: Nghiên cứu và Thiết kế trang phục cho nữ giảng viên trên giảng đường ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, năm 2010.

- Thành viên đề tài cấp trường: Thiết kế kết cấu chi tiết của trang phục ở Hà Nội hiện nay, năm 2011 – 2013.

- Thành viên đề tài cấp trường: Xây dựng tài liệu bài giảng môn Vẽ kỹ thuật, ứng dụng giảng dạy chuyên ngành Thiết kế thờii trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, năm 2013 – 2015.

- Tham gia xây dựng đề cương chi tiết, kiểm tra đánh giá, ngân hàng đề thi ngành Thiết kế Thời trang.

- Luận văn thạc sĩ: Tạo hình thời trang trong hội họa Pháp thế kỷ 18, Năm 2014

3.2. Các đề tài khoa học đang thực hiện:

- Chủ nhiệm đề tài: Xây dựng tài liệu giảng dạy môn Thực hành công nghệ may 1 chuyên ngành Thiết kế Thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, năm 2015 – 2017.

- Xây dựng tài liệu giảng dạy môn học: Công nghệ may 1,2; Thực hành công nghệ may 1,2; Vẽ kỹ thuật; Nhân trắc học may mặc; Thiết kế trên Manocanh; Thiết kế 3D; Thiết kế kỹ thuật trang phục;..... ngành Thiết kế Thời trang.

- Xây dựng đề án mở mã ngành Công nghệ may Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

3.3. Các bài báo khoa học:

- “Tạo hình thời trang trong tranh của Francois Boucher”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, năm 2015.

  4. ThS. Võ Thị Ngọc Anh - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật Công nghiệp

 5. Bùi Linh Chi – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

  6. Nguyễn Việt Dũng – Trưởng Bộ môn Sáng tác Thiết kế

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thiết kế thời trang

 7. Mai Thị Diệp - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  8. Đinh Thị Thu Hà - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thiết kế Thời trang

  9. Trần Việt Hùng - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  10. Vũ Mai Hiên - Trưởng BM Công nghệ may

- Trình độ chuyên môn: kỹ sư Công nghệ may
- Các giải thưởng:
- Giải nhất Tay nghề công nghệ thời trang của Bộ Công thương (2010)
- Giải nhất Hội thi tay nghề quốc gia - Ngành công nghệ Thời trang (2010)
- Huy chương vàng hội thi tay nghề ASEAN ngành công nghệ Thời trang - BangKok- Thái Lan (2010)
- Danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 2 (2011)
- Huy chương xuất sắc Hội thi tay nghề thế giới ngành Công nghệ Thời trang tại Luân Đôn (2011)

 11. Tô Kim Nhung - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Hội họa

  12. Hoàng Văn Thắng - Trưởng BM cơ sở ngành

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 13. Nguyễn Hương Giang - Văn phòng khoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  14. Vương Thị Tâm - Văn phòng khoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  15.  Lê Thị Hồng Quyên - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân