Cơ cấu tổ chức

Khoa Piano

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA PIANO

                                              Địa chỉ: Phòng 205, nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
                                              Điện thoại văn phòng:  04. 3222. 2413

                                                       DINH CONG HAI.jpg

                                                             Trưởng Khoa

                                                         ThS. Đinh Công Hải

                                                                            

                                                                                 Phó Trưởng khoa

                                                         ThS. Lại Thị Phương Thảo


                                                                         GIỚI THIỆU CHUNG

Dù mới được thành lập, khoa Piano là một trong những khoa giàu tiềm năng của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Được tách ra từ khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ, từ tháng 9/2014, Bộ môn Piano đã ngày càng khẳng định vị thế trong công tác đào tạo chuyên ngành và khả năng tổ chức biểu diễn trong một Trường Sư phạm Nghệ thuật. Đến tháng 9/2015 Bộ môn Piano chính thức trở thành Khoa Piano với chức năng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành biểu diễn Piano.

Với đặc thù của chuyên ngành biểu diễn, khoa Piano đã và đang đào tạo, bồi dưỡng môn Piano cho hàng nghìn sinh viên Sư pham Âm nhạc, sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc ở các trình độ Đại học và Cao học ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc. Đặc biệt, vào tháng 11/2015, khoa Piano đã chính thức tuyển sinh hệ Đại học chuyên ngành Biểu diễn Piano, mở ra một bước phát triển mới trên con đường đào tạo các ngành nghệ thuật Âm nhạc chuyên nghiệp cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và cho đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó, Khoa Piano còn đảm nhận nhiệm vụ đệm đàn cho các chuyên ngành Thanh nhạc, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc với các môn Hợp xướng, Chỉ huy, và là thành viên nòng cốt trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Nhà trường.

Hiện tại, Khoa Piano đang hoàn thiện đội ngũ Giảng viên có chất lượng cao với 03 giảng viên theo học nghiên cứu sinh và 06 giảng viên có trình độ Thạc sỹ. Trên con đường phát triển của Khoa với phương châm “đào tạo nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, phát huy tối đa hiệu quả trong thực tiễn”, Khoa Piano đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, đóng góp của đội ngũ các GS, PGS, TS, Giảng viên cao cấp như GS.TSKH.NGƯT. Phạm Lê Hòa, PGS.TS.NGƯT. Trịnh Hoài Thu, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai, các giảng viên nghệ sỹ tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như: TS. Đào Trọng Tuyên, TS. Nguyễn Trinh Hương, TS. Trần Nguyệt Linh, TS. Nguyễn Hoàng Phương...

Trong một môi trường đào tạo chuyên nghiệp vừa mang tính học thuật, vừa mang tính thực tiễn cao, sinh viên của khoa Piano có những cơ hội rất tốt để phát huy tối đa khả năng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Các sinh viên, học viên chuyên nghành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc được trang bị những kiến thức và kỹ năng chơi đàn cơ bản, đảm bảo khả năng chơi Piano và đệm đàn phục vụ tốt cho công tác sau này. Với các sinh viên chuyên ngành biểu diễn Piano, sau hai năm được học các kiến thức đại cương, kỹ năng biểu diễn cơ bản thì ở những năm tiếp theo, các em sẽ được định hướng và đào tạo chuyên sâu chuyên ngành theo đúng khả năng, sở trường của bản thân (theo hướng Sư phạm chuyên ngành biểu diễn, Biểu diễn Classic hay Biểu diễn Nhạc nhẹ). Ban lãnh đạo của Khoa luôn kiên định với mục tiêu chất lượng dạy học là hàng đầu, dạy học phải gắn liền với tính hiệu quả thực tiễn và thực tế cuộc sống. Đó là lý do mà ngay trong thời gian học, sinh viên của Khoa Piano sẽ trực tiếp được đào tạo và hướng dẫn thực tập ngay tại các đơn vị liên kết với Khoa trong trường. Chuẩn đầu ra của sinh viên chuyên ngành Piano sẽ đảm bảo khả năng làm việc tại các trường Văn hóa Nghệ thuật, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Âm nhạc với chuyên ngành dạy Piano và đệm Piano. Các em còn có thể trở thành các diễn viên của các đoàn nghệ thuật, có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia các hoạt động nghệ thuật trên thị trường Âm nhạc trong nước cũng như quốc tế.

Với sự lãnh đạo, quan tâm của nhà trường và phương châm "Đoàn kết, hợp tác, phấn đấu vì môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả thực tiễn của công việc”, cán bộ, giảng viên trong Khoa luôn chuyên tâm rèn luyện chuyên môn, trau dồi năng lực sư phạm, phẩm chất đạo đức của nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức về lý luận và chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý tốt. Khoa  Piano đã và đang nỗ lực không ngừng tiến hành rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, tập trung vào công tác nghiên cứu, đào tạo gắn với thực tiễn thông qua các chương trình thực tế, để công tác đào tạo phù hợp, đáp ứng tốt đòi hỏi của thực tiễn. Trong thời gian sắp tới khoa Piano hướng tới việc xây dựng một môi trường học tập, nghiên cứu và biểu diễn chuyên nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho các thế hệ sinh viên học tập, rèn luyện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân vì sự phát triển vững mạnh của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và ngành đào tạo Nghệ thuật chuyên nghiệp ở Việt Nam.


I. Chức năng:

          Khoa Piano trực thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên theo các văn bản quy định hiện hành

II. Nhiệm vụ
       - Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, tài liệu giảng dạy, chương trình chi tiết giảng dạy và tổ chức thực hiện.
       - Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tế về môn học Piano.
       -  Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện công tác quản lý sinh viên.
       - Quản lý cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất – tài sản theo phân cấp hiện hành.
       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phân công.
 

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

 

STT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ

1

Đinh Công Hải

Thạc sĩ

Trưởng khoa

2

Lại Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa


 

 2. Văn phòng khoa

STT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Cử nhân

Chuyên viên

       2 Lò Cầm Thanh Loan
Thạc sĩ Chuyên viên


 

     3. Bộ môn Piano

   STT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ

1

Đinh Công Hải

Thạc sĩ

Giảng viên

2

Lại Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

3

Nguyễn Ngọc Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Lê Nam

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Lê Hải Thuận

Cử nhân

Giảng viên

6

Hà Cẩm Vân

Thạc sĩ

Giảng viên
IV. Phân công nhiệm vụ

1. ThS. Đinh Công Hải - Trưởng Khoa

 Phụ trách chung các công việc sau:

- Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức cán bộ giảng viên trong Khoa, quản lý, điều hành Khoa.

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Khoa.

 - Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, thi đua khen thưởng của cán bộ, giảng viên trong Khoa.

 - Duy trì nề nếp, kỷ cương và các hoạt động khác trong phạm vi Khoa.

 - Phối hợp với các Trưởng đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và những quy định nội bộ. Hoàn thành các công việc ngoài kế hoạch do Hiệu trưởng giao.

 - Quản lý tài sản, cơ sở vật chất (phòng học, trang thiết bị…) của Khoa.

 - Quản lý sinh viên theo quy chế...

 2. ThS. Lại Thị Phương Thảo - Phó Trưởng Khoa

   Phụ trách các công việc sau:

 - Phụ trách chuyên môn, phân công nhiệm vụ, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của các giảng viên trong Khoa và báo cáo Trưởng Khoa.

 - Lên kế hoạch dự giờ các giảng viên trong Khoa.

 - Hỗ trợ Trưởng Khoa trong việc quản lý và xử lý giấy tờ sổ sách của đơn vị

 - Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

  3. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Chuyên viên

 -  Nhận, chuyển công văn và soạn thảo công văn do Ban lãnh đạo Khoa yêu cầu.

 - Theo dõi chấm công lao động hàng tháng của cán bộ, giảng viên và báo cáo Trưởng Khoa

 -  Quản lý các văn bản, hồ sơ, công văn giấy tờ của Khoa.

 -  Nhập và quản lý điểm các môn học do Khoa quản lý.

 -  Nhập và theo dõi thời khóa biểu các môn học do Khoa quản lý.

 - Cùng với Trưởng/ Phó khoa kiểm tra và thanh toán giờ cho giảng viên thỉnh giảng.

 - Quản lý, phát, thu sổ và chìa khóa phòng học hàng ngày. Thực hiện và báo cáo Trưởng Khoa những công việc được phân công.

4. Lò Cầm Thanh Loan - Chuyên viên

 -  Nhận, chuyển công văn và soạn thảo công văn do Ban lãnh đạo Khoa yêu cầu.

 - Theo dõi chấm công lao động hàng tháng của cán bộ, giảng viên và báo cáo Trưởng Khoa

 -  Quản lý các văn bản, hồ sơ, công văn giấy tờ của Khoa.

 -  Nhập và quản lý điểm các môn học do Khoa quản lý.

 -  Nhập và theo dõi thời khóa biểu các môn học do Khoa quản lý.

 - Cùng với Trưởng/ Phó khoa kiểm tra và thanh toán giờ cho giảng viên thỉnh giảng.

 - Quản lý, phát, thu sổ và chìa khóa phòng học hàng ngày. Thực hiện và báo cáo Trưởng Khoa những công việc được phân công.

   V. Lý lịch khoa học  

1. ThS. Đinh Công Hải – Trưởng Khoa
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Piano. Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hội viên hội Âm nhạc Hà Nội.

 -  Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Khoa (2011) Soạn một số ca khúc THCS cho hệ ĐHSP Âm nhạc vừa học vừa làm (không dùng bộ đệm tự động)

   2. ThS. Lại Thị Phương Thảo - Phó Trưởng Khoa

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học (Đang học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Piano). Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Nhạc sĩ Hà Nội.

- Các giải thưởng:

 + Huy chương vàng cuộc thi Hợp xướng quốc tế tổ chức tại Hội An (2011) và Huế (2012)

 + Giải khuyến khích cuộc thi Tài năng trẻ Nghiên cứu khoa học Quốc gia (2014)

-   Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu.

TT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN,

Bộ, ngành,

trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Biên soạn phần đệm một số bài hát trong chương trình Âm nhạc lớp 6 trên đàn Organ cho sinh viên CĐSP năm thứ 3 Trường ĐHSP Nghệ thuât TW

2008

Cấp khoa

Chủ nhiệm

2.

Soạn đệm một số ca khúc THCS sử dụng trong dạy học Organ cho hệ CĐSP Âm nhạc (không dùng bộ đệm tự động)

2009

Cấp khoa

Chủ nhiệm

3.

Biên soạn một số bài tập kỹ thuật trên đàn phím điện tử nhằm giới thiệu về đệm hát cho sinh viên năm thứ nhất – ĐHSP Âm nhạc (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

2010

Cấp khoa

Chủ nhiệm

4.

Biên soạn một số bài tập kỹ thuật trên đàn phím điện tử nhằm giới thiệu về đệm hát cho sinh viên năm thứ hai – ĐHSP Âm nhạc (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

2011

Cấp khoa

Chủ nhiệm

5.

Biên soạn tài liệu dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ ĐHSP Âm nhạc

2013

Cấp trường

Chủ nhiệm

 3. ThS. Nguyễn Ngọc Anh - Giảng viên
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

 4. ThS. Lê Nam - Giảng viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

 5. Lê Hải Thuận - Giảng viên                                                                    

    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Biểu diễn Piano, (đang học Cao học)

 6.  NguyễnThị Quỳnh Trang- Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 7. Lò Cầm Thanh Loan - Chuyên viên

 - Trình độ chuyên môn: ThS. Quản trị kinh doanh

 8. ThS. Hà Cẩm Vân – Giảng viên
    - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Piano