Cơ cấu tổ chức

Khoa Piano

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA PIANO

 

                                              Địa chỉ: Phòng 205, nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
                                              Điện thoại văn phòng:  024. 3222. 2413

                                                       DINH CONG HAI.jpg

                                                              Đinh Công Hải

                               Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano 

                                                              Chức danh: Trưởng khoa

                                                     Email: dinhconghai@spnttw.edu.vn

                                                                

    

 


                                                                         GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Piano tiền thân là Bộ môn Piano được tách ra từ Khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ

với chức năng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành biểu diễn Piano.

Là một trong những khoa giàu tiềm năng của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Khoa Piano đã và đang ngày càng khẳng định vị thế trong công tác đào tạo chuyên ngành và khả năng tổ chức biểu diễn trong và ngoài Trường Sư phạm Nghệ thuật.

Với đặc thù của chuyên ngành biểu diễn, Khoa Piano thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học phần Piano cho hàng nghìn sinh viên ngành Sư pham Âm nhạc, Thanh nhạc ở các trình độ Đại học, Cao đẳng và Cao học ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc. Bên cạnh đó, Khoa Piano còn đảm nhận nhiệm vụ đệm đàn cho các ngành Thanh nhạc, ngành Sư phạm Âm nhạc với các môn Hợp xướng, Chỉ huy, và là thành viên nòng cốt trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Nhà trường.

Tháng 11/2015, Khoa Piano đã chính thức tuyển sinh hệ Đại học chính qui ngành biểu diễn Piano, mở ra một hướng phát triển mới trên con đường đào tạo nghệ thuật Âm nhạc chuyên nghiệp cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nói riêng và cho đất nước nói chung. Trong một môi trường đào tạo chuyên nghiệp vừa mang tính học thuật, vừa mang tính thực tiễn cao, sinh viên ngành Piano luôn được tạo cơ hội, điều kiện để phát huy tối đa khả năng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trong quá trình học tập tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, sinh viên ngành Piano, sau hai năm được học các kiến thức đại cương, kỹ năng biểu diễn cơ bản, thì ở những năm tiếp theo, sinh viên được tư vấn, định hướng và đào tạo chuyên sâu chuyên ngành theo đúng khả năng, sở trường của bản thân (theo hướng Sư phạm chuyên ngành biểu diễn, Biểu diễn Classic hay Biểu diễn Nhạc nhẹ). Với các ngành khác như ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, và học viên cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc được trang bị những kiến thức và kỹ năng chơi đàn cơ bản, đảm bảo khả năng chơi Piano và đệm đàn phục vụ tốt cho công tác sau này

Ban lãnh đạo của Khoa luôn kiên định và tâm huyết với mục tiêu chất lượng dạy học là hàng đầu; dạy học phải gắn liền với tính hiệu quả thực tiễn và thực tế cuộc sống. Đó là lý do mà ngay trong thời gian học, sinh viên của Khoa Piano sẽ trực tiếp được đào tạo và hướng dẫn thực tập, biểu diễn tại các đơn vị liên kết trong và ngoài Trường.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Piano sẽ đủ khả năng làm việc tại các trường Văn hóa Nghệ thuật, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học có chuyên ngành Âm nhạc, các trung tâm Âm nhạc với chuyên ngành dạy Piano và đệm Piano. Các em còn có thể trở thành các diễn viên của các đoàn nghệ thuật, có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia các hoạt động nghệ thuật trên thị trường Âm nhạc trong nước cũng như quốc tế.

Với sự lãnh đạo, quan tâm của Nhà trường và phương châm "Đoàn kết, hợp tác, phấn đấu vì môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả thực tiễn của công việc”, cán bộ, giảng viên Khoa Piano luôn chuyên tâm rèn luyện chuyên môn, trau dồi năng lực sư phạm, phẩm chất đạo đức của nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng; có kiến thức về lý luận và chuyên môn; có kỹ năng lãnh đạo, quản lý tốt. 

Khoa  Piano đã và đang nỗ lực không ngừng tiến hành rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, tập trung vào công tác nghiên cứu, đào tạo gắn với thực tiễn thông qua các chương trình thực tế để công tác đào tạo phù hợp, đáp ứng tốt đòi hỏi của thực tiễn. Trong thời gian sắp tới, Khoa Piano hướng tới việc xây dựng một môi trường học tập, nghiên cứu và biểu diễn chuyên nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho các thế hệ sinh viên học tập, rèn luyện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân vì sự phát triển vững mạnh của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và ngành đào tạo Nghệ thuật chuyên nghiệp ở Việt Nam.

 

I. Chức năng:

          Khoa Piano trực thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên theo các văn bản quy định hiện hành.

II. Nhiệm vụ
          
Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, tài liệu giảng dạy, chương trình chi tiết giảng dạy và tổ chức thực hiện.

            Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tế về môn học Piano.

            Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện công tác quản lý sinh viên.

            Quản lý cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất – tài sản theo phân cấp hiện hành.

            Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phân công.

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

 

STT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ

1

Đinh Công Hải

Thạc sĩ

Trưởng khoa

 

     


 

 2. Văn phòng khoa

 

STT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ

      1 Lò Cầm Thanh Loan Thạc sĩ Chuyên viên
2 Lương Thị Hằng My Thạc sĩ Chuyên viên


 

     3. Bộ môn Piano

 

   STT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ

1

Đinh Công Hải

Thạc sĩ

Giảng viên

2

Lại Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

3

Nguyễn Ngọc Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Lê Nam

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Lê Hải Thuận

Cử nhân

Giảng viên

6

Hà Cẩm Vân

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 


IV. Phân công nhiệm vụ

 

 

1. ThS. Đinh Công Hải

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano 

Chức danh: Trưởng khoa

Email: dinhconghai@spnttw.edu.vn

 Phụ trách chung các công việc sau:

- Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức cán bộ giảng viên trong Khoa, quản lý, điều hành Khoa.

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Khoa.

 - Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, thi đua khen thưởng của cán bộ, giảng viên trong Khoa.

 - Duy trì nề nếp, kỷ cương và các hoạt động khác trong phạm vi Khoa.

 - Phối hợp với các Trưởng đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và những quy định nội bộ. Hoàn thành các công việc ngoài kế hoạch do Hiệu trưởng giao.

 - Quản lý tài sản, cơ sở vật chất (phòng học, trang thiết bị…) của Khoa.

 - Quản lý sinh viên theo quy chế...

 2. ThS. Lại Thị Phương Thảo

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano

Chức danh: Giảng viên

Email: thaopiano1301@gmail.com

- Giảng dạy và NCKH theo qui định

- Phụ trách NCKH cho sinh viên

- Công tác biên soạn giáo trình, giáo án

- Công tác Tuyển sinh hàng năm

- Cố vấn học tập sinh viên

- Dự họp theo kế hoạch của Khoa và Nhà trường

3. Lò Cầm Thanh Loan

Trình độ C/môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

Email: locamthanhloanyb@gmail.com

 -  Nhận, chuyển công văn và soạn thảo công văn do Ban lãnh đạo Khoa yêu cầu.

 - Theo dõi chấm công lao động hàng tháng của cán bộ, giảng viên và báo cáo Trưởng Khoa

 -  Quản lý các văn bản, hồ sơ, công văn giấy tờ của Khoa.

 -  Nhập và quản lý điểm các môn học do Khoa quản lý.

 -  Nhập và theo dõi thời khóa biểu các môn học do Khoa quản lý.

 - Cùng với Trưởng/ Phó khoa kiểm tra và thanh toán giờ cho giảng viên thỉnh giảng.

 - Quản lý, phát, thu sổ và chìa khóa phòng học hàng ngày. Thực hiện và báo cáo Trưởng Khoa những công việc được phân công.

4. ThS. Lương Thị Hằng My

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

Email: luonghangmy@gmail.com

- Phối hợp với Lãnh đạo khoa triển khai văn bản, thông tin trong quản lý; Thực hiện các văn bản  theo yêu cầu của Khoa/ Trường.

-Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn; Theo dõi ký sổ lên lớp của GV hàng tháng.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu; Lưu giữ hồ sơ theo quy định của Khoa.

- Thực hiện theo sự chỉ đạo và phân công phối hợp trong các công tác: Theo dõi nề nếp dạy học và  các vấn đề liên quan đến sinh viên; Các vấn đề về thời khóa biểu; Phòng học; Trang thiết bị dạy học và văn phòng…

- Hỗ trợ  trong các công tác: Học trả nợ, Danh sách sinh viên thi học phần

- Hỗ trợ giảng viên trong khâu phát hành tài liêu

- Phối hợp cùng với các Bộ môn/ Giảng viên trong công tác nhập điểm thi

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

5. ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và giảng dạy phương pháp Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: ngocanh_262@yahoo.com

- Giảng dạy và NCKH theo qui định

- Phụ trách NCKH cho sinh viên

- Phụ trách công tác Công đoàn

- Cố vấn học tập sinh viên

- Công tác biên soạn giáo trình, giáo án

- Dự họp theo kế hoạch của Khoa và Nhà trường

6. ThS. Lê Nam

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và giảng dạy phương pháp Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: forget _meee@yahoo.com

- Giảng dạy và NCKH theo qui định

- Phụ trách công tác Công đoàn

- Hướng dẫn NCKH cho sinh viên

- Dự họp theo kế hoạch của Khoa và Nhà trường

 7. Lê Hải Thuận

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và giảng dạy phương pháp Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: thuanpiano@yahoo.com                                                                  

- Giảng dạy và NCKH theo qui định

- Cố vấn học tập sinh viên

- Công tác biên soạn giáo trình, giáo án

- Công tác Tuyển sinh hàng năm

- Thực hiện hướng dẫn NCKH cho sinh viên

- Dự họp theo kế hoạch của Khoa và Nhà trường   

8. ThS. Hà Cẩm Vân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano 

Chức danh: Giảng viên

Email: vanha _299@yahoo.com

- Giảng dạy và NCKH theo qui định

- Cố vấn học tập sinh viên

- Công tác biên soạn giáo trình, giáo án

- Công tác Tuyển sinh hàng năm

- Thực hiện hướng dẫn NCKH cho sinh viên

- Dự họp theo kế hoạch của Khoa và Nhà trường           

9. ThS. Nghiêm Thị Hà Ngân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano 

Chức danh: Giảng viên

Email: nghiemngan1210@gmail.com

- Giảng dạy và NCKH theo qui định

- Cố vấn học tập sinh viên

- Công tác biên soạn giáo trình, giáo án

- Công tác Tuyển sinh hàng năm

- Thực hiện hướng dẫn NCKH cho sinh viên

- Dự họp theo kế hoạch của Khoa và Nhà trường

  

   V. Lý lịch khoa học  

1. ThS. Đinh Công Hải – Trưởng Khoa
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Piano. Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hội viên hội Âm nhạc Hà Nội.

 -  Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Khoa (2011) Soạn một số ca khúc THCS cho hệ ĐHSP Âm nhạc vừa học vừa làm (không dùng bộ đệm tự động)

   2. ThS. Lại Thị Phương Thảo - Giảng viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học (Đang học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Piano). Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Nhạc sĩ Hà Nội.

- Các giải thưởng:

 + Huy chương vàng cuộc thi Hợp xướng quốc tế tổ chức tại Hội An (2011) và Huế (2012)

 + Giải khuyến khích cuộc thi Tài năng trẻ Nghiên cứu khoa học Quốc gia (2014)

-   Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu.

TT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN,

Bộ, ngành,

trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Biên soạn phần đệm một số bài hát trong chương trình Âm nhạc lớp 6 trên đàn Organ cho sinh viên CĐSP năm thứ 3 Trường ĐHSP Nghệ thuât TW

2008

Cấp khoa

Chủ nhiệm

2.

Soạn đệm một số ca khúc THCS sử dụng trong dạy học Organ cho hệ CĐSP Âm nhạc (không dùng bộ đệm tự động)

2009

Cấp khoa

Chủ nhiệm

3.

Biên soạn một số bài tập kỹ thuật trên đàn phím điện tử nhằm giới thiệu về đệm hát cho sinh viên năm thứ nhất – ĐHSP Âm nhạc (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

2010

Cấp khoa

Chủ nhiệm

4.

Biên soạn một số bài tập kỹ thuật trên đàn phím điện tử nhằm giới thiệu về đệm hát cho sinh viên năm thứ hai – ĐHSP Âm nhạc (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

2011

Cấp khoa

Chủ nhiệm

5.

Biên soạn tài liệu dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ ĐHSP Âm nhạc

2013

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

 3. ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và giảng dạy phương pháp Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: ngocanh_262@yahoo.com

 4. ThS. Lê Nam

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và giảng dạy phương pháp Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: forget _meee@yahoo.com

 5. Lê Hải Thuận

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và giảng dạy phương pháp Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên

Email: thuanpiano@yahoo.com                                                                  

6. ThS. Hà Cẩm Vân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano 

Chức danh: Giảng viên

Email: vanha _299@yahoo.com             

7. ThS. Nghiêm Thị Hà Ngân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano 

Chức danh: Giảng viên

Email: nghiemngan1210@gmail.com          

    

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm