Cơ cấu tổ chức

Khoa Công nghệ May

20 Tháng Mười Hai 2017

 

KHOA CÔNG NGHỆ MAY

                           Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A1 - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                           Điện thoại Văn phòng: 0243 22222 920

 

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trưởng khoa

 

 

 ThS. Nguyễn Bích Nhung

Phó Trưởng khoa

 

 

 GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

       Khoa Công Nghệ May được thành lập ngày 05 tháng 08 năm 2016 với chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học trong lĩnh vực Công Nghệ May.

 

 

 I. Chức năng: Khoa Công nghệ May, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện các công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên thuộc ngành Công nghệ May.

 II. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện.

- Đào tạo chuyên ngành Công nghệ May trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối hợp khoa Thiết kế Thời trang thực hiện công tác đào tạo các môn có liên quan ngành Công nghệ May theo sự phân công của Nhà trường. 

- Nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn môn học ngành Công nghệ May. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên.

- Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên.

- Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phân công.

 

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chc vụ

1

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thạc sĩ

Trưởng khoa

2 Nguyễn Bích Nhung Thạc sĩ Phó trưởng khoa

 

 2. Văn phòng khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chc vụ

1

Nguyễn Thùy Linh
Cử nhân

Chuyên viên
2 Lê Thị Thúy Thạc sĩ Chuyên viên

 

3. Bộ môn Công nghệ chuyên ngành

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chc vụ

1

Nguyễn Thị Bích Liên

Thạc sĩ

Trưởng BMCNCN

2

Nguyễn Triều Dương

Thạc sĩ

Phó Trưởng BMCNCN

3 Ngô Thị Thủy Thu Thạc sĩ Giảng viên

 4. Bộ môn Thiết kế chuyên ngành

STT

Họ và tên

Trình độ

Chc vụ

1

Vũ Thanh Nghị

Thạc sĩ

Trưởng BMTKCN

2 Lê Thị Lan Thạc sĩ Phó Trưởng BMTKCN
3 Nguyễn Hải Hà Thạc sĩ Giảng viên

4

Lê Nguyễn Kiều Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Trần Thanh Nga

 

Cử nhân

Giảng viên


 IV. Phân công nhiệm vụ

1.  ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc -  Trưởng khoa

-   Phụ trách chung các công việc của khoa;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Nhà trường.

2.  ThS. Nguyễn Bích Nhung – Phó Trưởng khoa

      - Phụ trách các công việc của Khoa theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Trưởng khoa.

3.  ThS. Vũ Thanh Nghị - Trưởng bộ môn Thiết kế chuyên ngành

-       -  Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học thuộc chuyên ngành được Nhà trường và Khoa phân công.

-      - Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo được Nhà trường và Khoa giao. 

-         - Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của bộ môn Thiết kế chuyên ngành.

-         -Tham gia các nhiệm vụ khác do BGH Nhà trường và Khoa phân công.

4. ThS. Nguyễn Thị Bích Liên – Trưởng bộ môn Công nghệ Chuyên ngành

-       -  Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học thuộc chuyên ngành được Nhà trường và Khoa phân công.

-       Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo được Nhà trường và Khoa giao. 

-         - Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của bộ môn Công nghệ chuyên ngành.

-         -Tham gia các nhiệm vụ khác do BGH Nhà trường và Khoa phân công.

5.  ThS. Lê Thị Lan – Phó Trưởng bộ môn Thiết kế chuyên ngành

-       - Quản lý giấy tờ, tài liệu giảng dạy, học tập của Nhà trường và Khoa thuộc bộ môn Thiết kế chuyên ngành.

-        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường và Khoa phân công.

6. ThS. Nguyễn Triều Dương – Phó Trưởng bộ môn Công nghệ chuyên ngành

-       - Quản lý giấy tờ, tài liệu giảng dạy, học tập của Nhà Trường và Khoa thuộc bộ môn Công nghệ chuyên ngành.

-        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà tng và Khoa phân công.

7.   Nguyễn Thị Thùy Linh

- Công tác lưu trữ tài liệu, các văn bản đi, văn bản đến của Khoa.

- Quản lý điểm, giám sát lịch dạy, giờ dạy, ghi sổ lên lớp, giờ giấc học tập của giảng viên và sinh viên.

- Phụ trách cổng thông tin liên lạc, giải đáp mọi thắc mắc, đề xuất của gia đình sinh viên về việc học tập, rèn luyện của con em mình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường và Khoa phân công.

8. Lê Thị Thúy


 V. Lý lịch khoa học

 

  1. ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc - Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Đang là NCS của Viện Văn hóa Nghệ Thuật Quốc Gia Việt Nam

+ Luận án: Hoa văn trên đồ vải của người Hmông ở Lào Cai

1.1.        Các đề tài khoa học đã nghiệm thu:

- Cấp Khoa: Thử nghiệm một số bài giảng môn Tạo mẫu trang phục nhằm phát triển kỹ năng tự học của sinh viên chuyên ngành TKTT (2010).

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Thiết kế bài giảng Tạo mẫu trang phục nhằm phát triển kỹ năng tự học của sinh viên chuyên ngành Thiết kế Thời trang trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 2010.

- Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Phương pháp thiết kế trang phục ứng dụng giảng dạy chuyên ngành thiết kế thời trang trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 2011-2013.

- Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Xây dựng tài liệu giảng dạy môn Đồ họa trong chuyên ngành Thiết kế thời trang Trường ĐHSPNghệ thuật TW, 2013-2015.

- Hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên: Bảo tồn và phát huy vẻ đẹp Áo dài Việt Nam truyền thống trong thiết kế Áo dài hiện đại, 2013.

1.2.        Các đề tài khoa học đang thực hiện:

- Hiện đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Xây dựng tài liệu giảng dạy môn Mỹ thuật trang phục chuyên ngành Thiết kế Thời trang trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 2015-2017.

- Hiện đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Xu hướng biến đổi Thời trang Việt Nam thời kỳ hội nhập, 2016-2018.

- Xây dựng tài liệu giảng dạy môn: Tạo mẫu trang phục, Đồ họa thời trang, Lịch sử trang phục VN&TG, Mỹ thuật trang phục... cho chuyên ngành Thiết kế thời trang trường ĐHSPNTTW.

- Xây dựng đề án mở mã ngành Công nghệ may trường ĐHSPNTTW.

- Xây dựng đề cương chi tiết mã ngành Công nghệ may trường ĐHSPNTTW.

1.3.        Các bài báo khoa học:

- “Đào tạo ngành thời trang trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá”, Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT, năm 2008.

- “Trang phục phụ nữ ba miền”, Tạp chí Văn hoá Nghệ Thuật, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, năm 2008.

- “Giá trị văn hóa đặc trưng của hoa văn trên đồ vải của người Hmông ở Lào Cai”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, năm 2015.

- “Giá trị nghệ thuật của hoa văn trên đồ vải của người Hmông ở Lào Cai”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, năm 2015.

  2. ThS. Nguyễn Bích Nhung - Phó Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử ứng dụng

 

+ Luận văn: Quá trình du nhập, hình thành và phát triển Âu phục nữ vào Việt Nam

- Các bài báo khoa học:

+ Tìm hiểu trang phục hiện đại của phụ nữ Việt Nam - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Tháng 5/2016.

+ Sự biến đổi trang phục của người phụ nữ Việt trên phương diện mỹ thuật - Tạp chí Giáo dục nghệ thuật, Tháng 5/2016.

 3. ThS. Nguyễn Triều Dương - Phó Trưởng BM Công nghệ Chuyên ngành

-Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học Công nghệ vật liệu dệt may

- Một số công trình nghiên cứu:

+ Nghiên cứu xây dựng phần mềm lập kế hoạch trải cắt vải trong phân xưởng sản xuất hàng dệt kim – Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

+ Nghiên cứu thiết lập phần mềm lập kế hoạch và tác nghiệp sản xuất trong công nghiệp may – Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

+ Xây dựng tài liệu bài giảng môn Vẽ kỹ thuật, ứng dụng giảng dạy chuyên ngành thiết kế thời trang trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Thiết kế kết cấu chi tiết của trang phục ở Hà Nội hiện nay – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW


4. ThS. Nguyễn Thị Bích Liên - Trưởng BM Công nghệ Chuyên ngành

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thiết Kế Thời Trang (ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật công nghiệp)

- Các công trình khoa học đã nghiệm thu (Từ 2006 đến nay):

+ Thiết kế trang phục công sở cho phụ nữ Việt Nam - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn tạo mẫu trang phục trường ĐHSP Nghệ thuật TW

- Các bài báo khoa học:

STT

Tên bài/Tác phẩm...

Tên tạp chí/Trang Website/Cơ quan chủ trì

tổ chức

Số tạp chí.../năm xuất bản, tổ chức...

01

Bộ sưu tập “Hoa hồng Xanh”

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

 

 


 
5.ThS. Vũ Thanh Nghị - Trưởng BM Thiết kế chuyên ngành

 

-  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình

- Các bài báo khoa học:

STT

Tên bài/Tác phẩm...

Tên tạp chí/Trang Website/Cơ quan chủ trì

tổ chức

Số tạp chí.../năm xuất bản, tổ chức...

 

1

Sự chiếm lĩnh không gian

PhiLip Morris Group Of Cpmpanies Việt Nam

1999

 

2

Lên đồng

PhiLip Morris Group Of Cpmpanies Việt Nam

2000

 

3

Hề chèo

PhiLip Morris Group Of Companies Việt Nam

2003

 

4

Vũ điệu đêm

PhiLip Morris Group Of Cpmpanies Việt Nam

2004

5

Nhạc Việt 1

 Nhạc Việt 2

Nhạc Việt 3

Triển lãm “Ánh mắt trẻ” do Đại  sứ quán Pháp tổ chức

2004

6

 Tôi 1972

Triển lãm toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang

2004

7

Triển lãm cá nhân “Trở về”

Maison De Art

2008

8

Triển lãm cá nhân “Cuộc dạo chơi của tâm hồn”

Trung tâm nghệ thuật Văn Việt

2008

9

Khoảng  trời

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2000
10 Sức mạnh liên kết Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005

11

Chọi trâu

Say I

Say II

Triển lãm MT “Hôm nay và mãi mãi” lần I

2012

12

Cắt tóc

Đánh giậm

Mò cua bắt ốc

Người chơi đàn nguyệt

Người đạp xích lô

Hai người bán hoa dong

Chân dung tự họa 1

 Chân dung tự họa 2

- Triển lãm Asia Contemporary art show tại Hong Kong

- Triển lãm Asia Contemporary art show tại Malaysia

2013

13

Công xưởng xanh

Triển lãm MT “Hôm nay và mãi mãi” lần II

2014

14

Cắt tóc Cô gái bán hoa

Triển lãm MT Hải Phòng

2015

15

Nude

Triển lãm MT Hải Phòng

2015

16

Triển lãm cá nhân “Lên đồng”

Dolphin Plaza -28 Trần Bình,Mỹ Đình ,Hà Nội

2015

17

Phố cũ(phố tam bạc)

Triển lãm MT Hải Phòng

2015

18

Xâm lấn

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc

2015

19

Đức Thánh Trần

Triển lãm Mỹ thuật khu vực II- Đồng bằng Sông Hồng lần thứ XXI- Hải Phòng

2016

 

6. ThS. Lê Thị Lan - Phó Trưởng BM Thiết kế Chuyên ngành

- Trình độ chuyên môn: ThS. Mỹ thuật

- Luận văn: Khô cứng và mềm mại trong hội họa.

 

7. ThS. Nguyễn Hải Hà - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: ThS. Mỹ thuật

- Luận văn: Sự liên tưởng của họa sỹ trong quá trình sáng tác

- Các bài báo khoa học:

STT

Tên bài/Tác phẩm...

Tên tạp chí/Trang Website/Cơ quan chủ trì

tổ chức

Số tạp chí.../năm xuất bản, tổ chức...

1

Tác phẩm hội họa:

Của để dành

Chất liệu lụa

Khổ 61cm x 80cm

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2006 - 2010

Hội Mỹ thuật Việt Nam

           2010

 

 

8. Trần Thanh Nga -  Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật

 

9. ThS. Ngô Thị Thủy Thu - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng

- Luận văn: Ứng dụng hoa văn trang trí trên trang phục người Cơ Tu vào trang phục nữ.

 

10. ThS.Lê Nguyễn Kiều Trang - Giảng viên
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành
Lý luận & Lịch sử Mỹ Thuật Ứng Dụng

- Luận văn: Trang phục truyền thống Việt Nam trong việc quảng bá hình ảnh dân tộc.

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm