Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

 

            Địa chỉ văn phòng: Tầng 1, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.6683.4349

Email: 

Ths. Lê Mạnh Hùng

- Trình độ C/môn: Cử nhân Tin học Kinh tế/ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

- Chức danh: Giám đốc

E-mail: lmhung@spnttw.edu.vn

TS. Trịnh Thị Hà

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Giám đốc

E-mail: trinhthiha@spnttw.edu.vn

 

Ts. Nguyễn Thanh Dung

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so
  sánh đối chiếu

- Chức danh: Phó Giám đốc

E-mailnguyenthanhdung@spnttw.edu.vn

 

 

I/ GIỚI THIỆU CHUNG 
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm