Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

  

Địa chỉ: Tầng 1, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.6683.4349

Email: trungtamngoaingu@spnttw.edu.vn

 

Tiến sĩ: Trịnh Thị Hà

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Giám đốc

E-mailhakheo09@gmail.com  

 

 

Tiến sĩ: Nguyễn Thanh Dung

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so
  sánh đối chiếu

- Chức danh: Phó Giám đốc

- E-mail: dungthanhnguyen1979@yahoo.com

 

 

I. Chức năng

1. Trung tâm Ngoại ngữ có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan khác đến ngoại ngữ.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

II. Nhiệm vụ

1.  Đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ và môn Tiếng Việt thực hành:

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động, các đề án, dự án, chương trình về phương pháp và giảng dạy ngoại ngữ trình BGH phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác quản lý và giảng dạy ngoại ngữ theo kế hoạch đào tạo của trường.

- Tham mưu BGH việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học theo chương trình chuyên và không chuyên.

- Tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ cho người học các trình độ trong và ngoài Trường đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước để đánh giá trình độ ngoại ngữ cho người học đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy môn tiếng Việt thực hành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TWcũng như cho sinh viên nước ngoài.

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định hiện hành:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp cho các tổ chức, cá nhân.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ không chuyên đạt các trình độ ngoại ngữ học thuật.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước để liên kết đào tạo về ngoại ngữ.

5. Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng, Nhà trường phân công.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Trịnh Thị Hà

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

Chức danh: Giám đốc

E-mail: hakheo09@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về:

- Quản lý sinh viên, tư vấn học tập cho sinh viên (tư vấn các chương trình tiếng Anh sẵn có của Trung tâm)

- Công tác coi thi, sắp xếp phòng học, phòng thi và thời khóa biểu năm học

- Quản lý tài sản

- Công tác Công đoàn

- Phối hợp với các đ/c trong khối Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với đ/c Dung trong công tác định biên, tính giờ.

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

2. Nguyễn Thanh Dung

Trình độ C/môn: Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Chức danh: Phó Giám đốc

E-mail: dungthanhnguyen1979@yahoo.com

Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về:

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Công tác định biên, tính giờ chấm thi.

- Các loại báo cáo, báo cáo khoa học (báo cáo tuần hoàn thành vào trước 13h chiều thứ 6 hàng tuần và báo cáo tháng hoàn thành trước ngày 26 hàng tháng và email cho đ/c Hoa).

- Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

3. Nguyễn Thị Lê

Trình độ C/môn: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc

Chức danh: Cv - Văn phòng khoa

E-mail: leanh9991@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Trung tâm về công tác văn phòng, cụ thể:

- Quản lý và lên kế hoạch cho công tác đăng ký giờ dạy giỏi, quản lý giáo án dạy giỏi, sắp xếp nhóm dự giờ dạy giỏi.

- Quản lý điểm và làm các thủ tục văn bản có liên quan cho hệ cao đẳng, đại học và các khóa dịch vụ

- Thư ký Ban đề thi HĐNN tăng cường

- Giúp việc cho HĐKH cấp khoa.

- Thống kê và rà soát định biên, kê khai thừa giờ hàng năm

- Maketing tìm người học có nhu cầu tham gia các khóa học dịch vụ

- Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

4. Vũ Thị Thủy

Trình độ C/môn: Cử nhân Kế toán Tổng hợp.

Chức danh: Cv - Văn phòng khoa

E-mail: vuthuy828@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Trung tâm về công tác văn phòng, cụ thể:

- Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của học viên, sinh viên học lại

- Thủ quỹ các khóa dịch vụ, kế toán thanh toán

- Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bài thi các loại

- Ban Thư ký HĐNN tăng cường

- Sao y văn bằng chứng chỉ

- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm

- Maketing tìm người học có nhu cầu tham gia các khóa học dịch vụ

- Liên hệ công tác với các đơn vị trong trường khi có yêu cầu của Giám đốc.

5. Trần Thị Phương Thảo

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Chức danh: Cv - Văn phòng khoa

E-mail: thaottp165@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Trung tâm về công tác văn phòng, cụ thể:

- Quản lý, lên kế hoạch học tập và lưu trữ hồ sơ ngoại ngữ cho các khóa Cao học, Nghiên cứu sinh của trường.

- Quản lý Hồ sơ các khóa ngắn hạncác khóa Cao học, Nghiên cứu sinh

- Thư ký Ban coi thi HĐNN tăng cường

- Chuẩn bị hồ sơ liên kết với đối tác trong nước

- Maketing tìm người học có nhu cầu tham gia các khóa học dịch vụ

- Quản lý hồ sơ thi đua, Đảng

- Thư ký, thường trực công tác Thi đua Khen thưởng hàng năm.

6. Nguyễn Thị Đoan Trang

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Chức danh: Cv - Văn phòng khoa

E-mail: katenguyen_sa@yahoo.com

Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Trung tâm về công tác văn phòng, cụ thể:

- Chuyên trách: làm việc với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ 2020 – Bộ Giáo dục đào tạo, lập kế hoạch và triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

- Các Dự án, Đề tài khác

- Quản lý Hồ sơ môn tiếng Việt thực hành

- Thư ký Ban cơ sở vật chất và Phúc khảo HĐNN tăng cường

- Quản lý sinh viên: quản lý, lưu trữ hồ sơ của các hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học

- Chuẩn bị hồ sơ liên kết với đối tác nước ngoài

- Quản lý nhập, cấp phát giáo trình tài liệu

- Maketing tìm người học có nhu cầu tham gia các khóa học dịch vụ

- Công tác văn phòng khoa

7. Phạm Thị Lý

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Chức danh: Giảng viên

E-mail: lypt7983@gmail.com

Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

- Tham gia giảng dạy chính quy và dịch vụ

- Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

8. Nguyễn Thị Ân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Quản lý Giáo dục.

Chức danh: Giảng viên

E-mail: nguyenan.0378@gmail.com

Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

- Chủ tịch Công đoàn Trung tâm

- Thư ký các cuộc họp Trung tâm và chi bộ Trung tâm.

- Tham gia giảng dạy chính quy và dịch vụ.

9. Phạm Thị Ngọc Bích

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Chức danh: Giảng viên

E-mail: phamngocbich069@gmail.com

Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

- Thư ký, thường trực công tác Thi đua Khen thưởng hàng năm.

- Giảng dạy

10. Hoàng Thị Thu Hằng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Chức danh: Giảng viên

E-mail: hoangthuhanghy@gmail.com

Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

- Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm

- Tham gia giảng dạy chính quy và dịch vụ

- Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

11. Trương Tố Loan

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Chức danh: Giảng viên

E-mail: truongtoloanspnttw@gmail.com

Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

- Tham gia giảng dạy chính quy và dịch vụ

- Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

 

Quay lại