Cơ cấu tổ chức

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

TẠP CHÍ GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 024.6251.6417

E-mail: bbt.tapchi@spnttw.edu.vn

 

 

     Giới thiệu chung

 

       Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật là đơn vị trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, được cấp phép hoạt động báo chí phát hành rộng rãi trong cả nước theo quyết định số 1493/GP-BTTTT ngày 09 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí có chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Tạp chí hoạt động theo luật báo chí của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật có: 01 Tổng biên tập, 03 Phó tổng biên tập, 01 Trưởng ban biên tập và các uỷ viên (thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm).

       Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật ra đời đang từng bước đổi mới để xây dựng chất lượng nội dung, hình thức quảng bá phù hợp để tạp chí thực sự đến với đông đảo bạn đọc xa gần.

1.Chức năng:

       Tạp chí Giáo dục nghệ thuật là đơn vị trực thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, là diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Nhiệm vụ:

       - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Tổng biên tập phê duyệt.

         - Tổ chức viết tin, bài, biên tập, đưa thông tin lên Tạp chí theo quy định của pháp luật.

         - Tổ chức các hoạt động dịch vụ, phát hành tạp chí theo quy định của Luật báo chí.

        - Quản lý tổ chức cán bộ, tài sản, các hoạt động thu, chi tài chính và lưu trữ hồ sơ của Tạp chí theo các văn bản quy định hiện hành.

3. Phân công nhiệm vụ:

         3.1. GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Tổng biên tập

       Có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, điều hành và chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Tạp chí

         Email: phamlehoa@spnttw.edu.vn

 

         3.2. ThS. Lê Mạnh Hùng -  Phó Tổng biên tập

         Phụ trách trị sự và quản lý cơ sở vật chất của Tạp chí

         Email: lmhung@spnttw.edu.vn

                   

         3.3. ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban biên tập

         Điều hành biên tập nội dung của Tạp chí. Thẩm định nội dung bản thảo trước khi trình Tổng biên tập.

         Email: lemyhanh@spnttw.edu.vn

 

         3.4. ThS. Hà Thị Thu Hà - Thư ký tòa soạn

         Thường trực tại phòng làm việc, quản lý hồ sơ, tài liệu của Tạp chí, nhận tin bài từ các cộng tác viên.

         Email: thuha1812@gmail.com

 

         3.5. ThS. Nguyễn Văn Hiến - Phó Trưởng ban biên tập

         Phụ trách thiết kế Tạp chí

         Email: vanhien.tvh@gmail.com

 

         3.6. ThS. Ngô Thị Hòa Bình - Biên tập viên

         Biên tập tin bài Tạp chí.

         Email: ngothihoabinh@spnttw.edu.vn

          
         3.7. ThS. Hà Thanh Hương - Biên tập viên

         Biên tập tin bài Tạp chí.

         Email: hathanhhuong@spnttw.edu.vn 
        

         3.8. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Biên tập viên

         Biên tập tin bài Tạp chí.

         Email: nguyenthanhmai1405@gmail.com

 

         3.9. ThS. Trần Hạnh Nguyên -  Biên tập viên

         Biên tập tin bài Tạp chí.

         Email: hanhnguyenspnt@yahoo.com.vn

         

         3.10.ThS. Đỗ Anh Tuấn - Biên tập viên

         Biên tập tin bài Tạp chí.

         Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

                       

         3.11. ThS. Trần Thị Quý Thảo -  Kế toán

         Phụ trách công việc kế toán Tạp chí.

         Email: thaoanh7812@yahoo.com

  

         3.12. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Biên tập viên

         Biên tập tin bài Tạp chí.

         Email: huuthuc55@gmail.com

 

         3.13. PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Biên tập viên

 

         3.14. PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Biên tập viên

 

         3.15. TS. Đỗ Quang Minh - Biên tập viên

 

         3.16. ThS. Trịnh Thị Thanh - Biên tập viên

 

Quay lại