Cơ cấu tổ chức

Trạm y tế

20 Tháng Mười Hai 2017

TRẠM Y TẾ

Địa chỉ: Tầng 2 nhà A, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 0246.251 6500

E-Mail: tramyte@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhcocau/huongyte.JPG

 

 

 

 

BsNguyễn Thị Thanh Hương

Trưởng trạm

E-mail: nguyenthithanhhuong@spnttw.edu.vn

             huongtu025@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/tuoi%20y%20te.jpg

 

 

 

 

 

Y sĩ. Lê Đình Tươi

Phó Trưởng trạm

E-Mail: ledinhtuoi77@gmail.com

 

I.  Chức năng

       Tham mư­u, giúp việc Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên Nhà trường.                                                                                        

II.  Nhiệm vụ

1. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường, cụ thể:

         a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe;

         b) Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe;

       c) Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường Trường học lành mạnh, an toàn.

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trình độ C/môn: Bác sĩ

Chức danh: Trưởng phòng

E-Mail: huongtu025@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về hoạt động trong lĩnh vực y tế và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ Y tế hàng năm;

- Dự toán kinh phí hoạt động của Tổ Y tế;

- Thanh quyết toán kinh phí hoạt động của tổ Y tế;

- Tổng hợp báo cáo về sử dụng thuốc;

- Xây dựng các báo cáo về công tác Y tế trường học khi cấp trên yêu cầu;

- Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập học;

- Thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên;

- Tuyên truyền, tư vấn các vấn đề về sức khỏe;

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng dịch, công tác Bảo hiểm Y tế

- Thực hiện các công việc khác khi được Nhà trường điều động.

2. Lê Đình Tươi

Trình độ C/môn: Y sĩ

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-Mail: ledinhtuoi77@gmail.com

- Kiểm tra vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường;

- Kiểm tra An toàn, vệ sinh thực phẩm Nhà ăn sinh viên. Nhắc nhở các bếp ăn trong khu vực trường đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm;

- Thực hiện công tác phòng dịch bệnh:

         + Tuyên truyền dưới mọi hình thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng bệnh theo từng thời điểm;

         + Theo dõi, nắm bắt số liệu mắc bệnh dịch trong toàn trường và khu dân cư trong khu vực (nếu có);

         + Đôn đốc vệ sinh phòng ở sinh viên, thau bể chứa nước, vệ sinh môi trường khu ký túc xá một tuần một lần, kiểm tra các khu vực khác trong trường;

         + Tổ chức phun hóa chất khử trùng, diệt muỗi… theo kế hoạch;

         + Các công việc khác liên quan đến phòng dịch;

         + Báo cáo công tác phòng dịch sáu tháng một lần;

- Tham gia công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống Ma túy học đường;

- Tham gia thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, chuyển bệnh nhân nếu có…khi đã hoàn thành các công việc trên;

- Phối hợp cùng đ/c Yên thực hiện công tác Bảo hiểm y tế;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trạm điều động.

3. Lê Thị Yên

Trình độ C/môn: Điều dưỡng

Chức danh: Y tá

E-Mail: lethiyen1982@gmail.com

- Thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế cho cán bộ, giảng viên, sinh viên:

         + Báo tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT;

         + Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu một quý/lần cho đối tượng tham gia BHYT có nhu cầu;

         + Hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ BHYT bị mất;

         + Lập danh sách mua BHYT cho Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên hàng năm;

         + Cập nhật số lượng cán bộ, giảng viên tham gia BHYT theo từng đơn vị;

         + Theo dõi số sinh viên tham gia BHYT từng khóa học;

         + Quản lý sổ sách, giấy tờ liên quan đến BHYT;

         + Thực hiện các công việc khác liên quan đến BHYT;

- Thực hiện công tác cập nhật, lưu trữ hồ sơ sức khỏe của cán bộ, Sinh viên;

- Thường trực cấp cứu, cấp phát thuốc, vào sổ khám bệnh hàng ngày, chuyển viện bệnh nhân nếu có;

- Phối hợp triển khai công tác phòng dịch cùng đ/c Tươi;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trạm điều động.

Quay lại

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm