Cơ cấu tổ chức

Hội đồng khoa học và đào tạo

20 Tháng Mười Hai 2017

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 Hội đồng khoa học & đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường.

 

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhphuong.JPG

 

 

TS.GVCĐào Đăng Phượng

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

E-Mail: daodangphuong@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071003100837.jpg

 

 

PGS.TS.GVC. Trần Đình Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

E-Mail: trandinhtuan@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhcocau/anhmoi.jpg.jpg

 

 

 

GS.TSKH.GVCC. Phạm Lê Hoà

Phó Chủ tịch HĐ

E-Mail: phamlehoa@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071205045603.jpg

 

 

PGS.TS.GVC. Phạm Trọng Toàn

Giảng viên khoa Sau đại học

Ủy viên

E-Mail: phamtrongtoan@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/ha%20hoa1.JPG

 

 

PGS.TS.GVCHà Thị Hoa

Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

Ủy viên, Thư ký

E-Mail: hathihoa@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/nghi.JPG

 

 

PGS.TS.GVCNguyễn Đăng Nghị

Viện Trưởng Viện NCSPNT

Ủy viên

E-Mail: nguyendangnghi@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/DSC00874(1).JPG

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Giảng viên khoa VHNT

Ủy viên

E-Mail: nguyenhuuthuc@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071003101348.jpg

 

 

TS.GVC. Đỗ Quang Minh

Trưởng khoa TC&ĐTLK

Ủy viên

E-Mail: phamtrongtoan@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071012021656.jpg

 

 

TS.GVC. Bạch Thị Lan Anh

Trưởng khoa Lý luận Chính trị

Ủy viên

E-Mail: bachthilananh@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071219091323.jpg

 

 

PGS.TS.GVC. Trần Hoàng Tiến

Giảng viên khoa Sau đại học

Ủy viên

E-Mail: tranhoangtien@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/vinhung.jpg

 

 

TS. Lê Vinh Hưng

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

Ủy viên

E-Mail: levinhhung@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/2071003100441.jpg

 

 

ThS.GVC. Nguyễn Quang Hải

Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật

Ủy viên

E-Mail: nguyenquanghai@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/admin/upload/1071003100746.jpg

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Giảng viên khoa Sau đại học

Ủy viên

E-Mail: nguyenthitomai@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/thao(1).jpg

 

 

PGS.TS. Đinh Gia Lê

Giám đốc TTƯD & PTNT

Ủy viên

E-Mail: dinhgiale@spnttw.edu.vn

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/thao(1).jpg

 

 

 

TSNguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng khoa Sau Đại học

Ủy viên

E-Mail: nguyenthiphuongthao@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/hahuong.png

 

 

TS. Hà Thanh Hương

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

E-Mail: hathanhhuong@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Hungcuong.bmp

 

 

ThS. Phạm Hùng Cường

Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa

Ủy viên

E-Mail: phamhungcuong@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Hungcuong.bmp

 

 

ThS.GVC. Nguyễn Thành Việt

Trưởng khoa Mỹ thuật cơ sở

Ủy viên

E-Mail: nguyenthanhviet@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Hungcuong.bmp

 

 

ThS. Phạm Hồng Phương

Trưởng khoa  Nhạc cụ

Ủy viên

E-Mail: phamhongphuong@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/thanh%20hai.jpg

 

 

 

ThS. Lương Thị Thanh Hải

Trưởng khoa TL,GD&GDTC

Ủy viên

E-Mail: luongthanhhai@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Hoangthioanh.jpg

 

 

 

ThS. Hoàng Thị Oanh

Trưởng khoa Thiết kế Thời trang

Ủy viên

E-Mail: hoangthioanh@spnttw.edu.vn

 

 

Quay lại