Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường

09 Tháng Giêng 2020

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Học hàm, học vị

Chức vụ, đơn vị công tác

Dự kiến

chức danh HĐ

I. Thành viên đương nhiên 

1

Đào Đăng Phượng

18/5/1966

PGS.TS

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

 

Thành viên

2

Đỗ Anh Tuấn

13/10/1971

Thạc sĩ

Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật; Chủ tịch công đoàn trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

 

Thành viên

3

Chu Thị Khánh Linh

05/7/1999

Sinh viên K. Văn hóa - Nghệ thuật

Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Lớp trưởng QLVH K11

Thành viên

II. Thành viên bầu từ đại diện giảng viên, nghiên cứu viên

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

12/5/1980

PGS.TS

Phó Hiệu Trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

UV Ban Thường vụ

Chủ tịch HĐ

5

Lê Vinh Hưng

31/10/1971

Tiến sĩ

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

 

Thành viên

6

Phạm Hùng Cường

26/12/1969

Tiến sĩ

Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Thành viên

7

Ngô Thị Hòa Bình

15/12/1975

Thạc sĩ

Trưởng Phòng Khảo thí, ĐBCL và Thanh tra GD trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Thư ký

8

Nguyễn Thị May

13/8/1974

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Sư phạm Mỹ thuật trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW. 

Thành viên

9

Nguyễn Triều Dương

25/7/1985

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn Công nghệ Chuyên ngành, Bí thư Đoàn TNCSHCM trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

(Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường)

Thành viên

 III.

Thành viên bầu từ đại diện cán bộ viên chức và người lao động

 

Trịnh Thị Thanh

03/9/1974

Thạc sĩ

Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thành viên

 

Cao Xuân Thu

14/11/1972

Thạc sĩ

Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị thiết bị trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Thành viên

 

Nguyễn Văn Định

02/12/1972

Tiến sĩ

Trưởng phòng Đào tạo trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Thành viên

 

Lê Ngọc Chiến

07/4/1979

Thạc sĩ

Trưởng phòng Quản lý Học viên, Sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Thành viên

 IV. Thành viên ngoài tham gia Hội đồng Trường

14

Lê Thị Phương Hồng

29/10/1967

Tiến sĩ

Phó Vụ Trưởng Vụ TCCB Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thành viên

15

Trần Hậu Ngọc

26/01/1970

Tiến sĩ

Viện Trưởng Viện đánh giá khoa học và Định giá công nghệ-Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Thành viên

16

Đoàn Văn Minh

05/4/1976

Thạc sĩ

Giám đốc Công ty CP Phát triển Dịch vụ C.E.O; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục và Tuyển dụng UNIGATE; Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Đại Việt. 

Thành viên

17

Trần Thị Minh Thư

23/1/1958

Thạc sĩ

Chủ tịch HĐ thành viên, Kiêm Giám đốc; Phó Chủ tịch Hội Da - Giầy - Túi xách t/p Hà Nội. 

Thành viên

18

Nguyễn Đăng Dũng

20/4/1979

Cử nhân Kinh tế

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Văn hóa thể thao.

Thành viên

19

Nguyễn Thị Đức

22/7/1961

Cử nhân Kinh tế

Ủy viên BCH TW Hội, Giám đốc Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi VN; Bí thư Chi bộ Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi VN

Thành viên