Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường

09 Tháng Giêng 2020

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ThS. Trịnh Thị Thanh

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG, NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ/Đơn vị

Ghi chú

 I

Chủ tịch Hội đồng trường

1

Bà Trịnh Thị Thanh

Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại diện viên chức

 II

Thành viên đương nhiên

2

Ông Đào Đăng Phượng

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

3

Ông Đỗ Anh Tuấn

Chủ tịch Công đoàn trường

 

4

Bà Chu Thị Khánh Linh

Đại diện BCH Đoàn TN CS Hồ Chí Minh - Người học

 

III

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Ông Tạ Ngọc Trí

Phó Vụ trưởng vụ GDTH - Bộ GD&ĐT

Thành viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cử

 IV

Thành viên bầu

6

Ông Trần Hậu Ngọc

Viện Trưởng Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành viên ngoài trường

7

Ông Đoàn Văn Minh

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Thành viên ngoài trường

8

Bà Trần Thị Minh Thư

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Hội Da - Giầy - Túi xách Hà Nội

Thành viên ngoài trường

9

Ông Nguyễn Đăng Dũng

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Văn hóa thể thao

Thành viên ngoài trường

10

Bà Nguyễn Thị Đức

Giám đốc quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam

Thành viên ngoài trường

11

Ông Phạm Hùng Cường

Trưởng khoa Thiết kế đồ họa

Đại diện giảng viên

12

Ông Lê Vinh Hưng

Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

Đại diện giảng viên

13

Bà Ngô Thị Hòa Bình

Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

Đại diện giảng viên - Thư ký Hội đồng trường

14

Bà Nguyễn Thị May

Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Sư phạm Mỹ thuật

Đại diện giảng viên

15

Bà Dương Thị Thu Hà

Trưởng khoa Sau Đại học

Đại diện giảng viên

16

Ông Đỗ Việt Hùng

Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo

Đại diện giảng viên

17

Ông Cao Xuân Thu

Phòng Tổ chức - Hành chính

Đại diện viên chức

18

Ông Nguyễn Văn Định

Trưởng phòng Đào tạo

Đại diện viên chức

19

Ông Lê Ngọc Chiến

Trưởng phòng Quản lý Học viên, Sinh viên

Đại diện viên chức