Cơ cấu tổ chức

Công đoàn trường

09 Tháng Giêng 2020

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

1

Đỗ Anh Tuấn

TT. Thông tin & Truyền thông

Chủ tịch

2

Trịnh Thị Hà

TT. Tin học & Ngoại ngữ

Ủy viên Ban Thường vụ

3

Đào Thị Việt Hà

Trung tâm Tuyển sinh và HTĐT

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

4

Ngô Thị Việt Anh

K. Sư phạm Âm nhạc

Ủy viên Ban Chấp hành

5

Trương Tuấn Anh

K. Thiết kế Thời trang

Ủy viên Ban Chấp hành

6

Dương Thị Thu Hà

Phòng KHCN và HTQT

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Nguyễn Quang Huy

K. Thiết kế Đồ họa

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Ngô Quốc Khánh

K. Piano & Thanh nhạc

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Tạ Anh Ngọc

TT. Thông tin & Truyền thông

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

K. Sư phạm Âm nhạc

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Lê Thị Giang Thu

P. Kế hoạch Tài chính & Quản trị thiết bị

Ủy viên Ban Chấp hành