Nghiên cứu lý luận

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG

20 Tháng Mười Hai 2019

                                                                                                                                                   Bùi Văn Hưng [*]                                                               

Cùng với sự phát triển của cả nước nói chung về hoạt động quảng cáo ngoài trời trong đó thành phố Bắc Giang nói riêng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - văn hóa – xã hội - chính trị - khoa học – kỹ thuật tác động đến hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Do vậy trong những năm qua, trên địa bàn thành phố đã có rất nhiều loại hình quảng cáo nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lời; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lời; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội, thông tin cá nhân như quảng cáo rao vặt, băng rôn, phướn quảng cáo, quảng cáo bằng loa phóng thanh, biển hiệu, và quảng cáo bằng màn hình LED ở trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay đang phát triển mạnh ở các tuyến đường chính và khu trung tâm thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại thành phố có 10 màn hình LED và 03 cổng chào điện tử LED, lớn có thể thực hiện công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và quảng cáo trên vị trí theo yêu cầu.

Tình hình về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn thành phố được thể hiện rõ ở một số khía cạnh sau: Về quy hoạch phát triển quảng cáo thương mại ngoài trời hiện nay, hoạt động quảng cáo trên bảng, biển, panô chủ yếu tập trung ở các phường chính khu trung tâm thành phố như: Phường Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Xương Giang. Kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi, vị trí lắp đặt bảng, biển quảng cáo phù hợp, hiện đại và đặt ở vị trí đắc địa trên địa bàn các phường như tại các siêu thị, trung tâm thương mại… Trong tương lai không xa, thành phố là điểm khởi đầu huyết mạch của tuyến đường cao tốc Lạng Sơn Hà Nôi, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị đặc biệt là các loại hình quảng cáo phát triển. Hơn nữa, dự án quy hoạch và mở rộng tuyến đường Quốc lộ 1A Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn sẽ được hoàn thành vào năm 2020 là yếu tố quan trọng trong việc phát triển hệ thống bảng, biển quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Trong những năm gần đây, quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã có những bước tiến đột phá nhanh chóng, từng bước tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước, đối với quảng cáo thương mại ngoài trời lợi thế ứng dụng các công nghệ tiên tiến, kỹ thuật số, đa chiều, đa màu với độ phân giải cao và ổn định ngày càng được nâng cao như quảng cáo màn hình LED, quảng cáo kỹ thuật số, quảng cáo xoay ba mặt, quảng cáo 3D… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả về hình thức, nghệ thuật, phương pháp hiện đại đã thể hiện, làm tăng tính hấp dẫn của quảng cáo thương mại ngoài trời.

Căn cứ theo Luật Quảng cáo ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Ngày 13/6/2016, UBND thành phố Bắc Giang ban hành quy chế hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố với mục tiêu xây dựng một định hướng nhằm đạt hiệu quả cao về công tác quản lý nhà nước, đưa hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời vào một quy hoạch tổng thể và chi tiết, cũng như kết hợp công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, đưa thành phố Bắc Giang ngày một văn minh, hiện đại hơn, ngang tầm với các thành phố trong nước và khu vực.

Để thực hiện tốt hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời cụ thể sau:

 Tham gia của người dân và các tổ chức chính trị xã hội trong việc quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời là điều rất quan trọng. Các tổ chức chính trị xã hội đã và đang đóng góp tích cực vào thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền lợi của các thành viên trong công tác quản lý cộng đồng về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Tuy nhiên, sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội vào các hoạt động quản lý quảng cáo vẫn ở mức độ khiêm tốn và chưa thực sự mang tầm ảnh hưởng rộng lớn. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do thiếu cơ chế tham gia, thiếu khuôn khổ pháp lý đồng bộ và một chế tài thực thi hiệu quả. Đây cũng là điểm yếu khiến các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo chưa thực sự tạo thành thế mạnh đáng kể, đặc biệt chưa mang lại những tác động hiệu quả từ hoạt động vận động chính sách, tư vấn... Vì vậy, nhằm tăng cường hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội vào hoạt động quản lý quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn thành phố cần: Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và lấy đây làm tiền đề quan trọng trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời nói chung và sự tham gia có hiệu quả của tổ chức chính trị xã hội nói riêng vào hoạt động này. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân về quản lý hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời cho cộng đồng và toàn xã hội. Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào hoạt động theo dõi, phát hiện, tố giác sai phạm về hoạt động quảng cáo, cũng như quá trình thực thi, giám sát chính sách và thực hành quyền của UBND các phường, xã trên địa bàn.

Việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư trong quản lí về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã đạt được những kết quả nhất định; người dân đã mạnh dạn tố cáo những hoạt động quảng cáo sai quy định, vi phạm Luật Quảng cáo cũng như đạo đức của những cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố trong công tác quản lý, đồng thời đề xuất các kiến nghị, các giải pháp góp phần đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản lý hoạt động này. Trước những mặt tích cực của việc người dân tham gia quản lý cộng đồng về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn thành phố một mặt cần biểu dương, khích lệ những việc nhân dân đã làm được. Mặt khác, cần thường xuyên tổ chức họp định kì để báo cáo, tổng kết lại quá trình hoạt động của mình để giúp người dân nắm bắt được kịp thời những chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước về những điểm mới, điểm thay đổi trong Luật Quảng cáo. Để từ đó, người dân hiểu rõ quyền và nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền cho người dân thấy được vai trò của bản thân trong việc tham gia vào hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần lắng nghe ý kiến của người dân để nắm bắt cụ thể tình hình hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn thành phố. Qua đó, phát hiện các trường hợp quảng cáo sai quy định để có những biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây hậu quả nghiệm trọng. Lắng nghe ý kiến người dân cũng là hình thức đóng góp các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo giúp hoạt động này ngày càng phát triển mạnh mẽ, đảm bảo an toàn trật tự, an ninh xã hội và mỹ quan đô thị.

 Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang luôn là một trong những nhiệm vụ được HĐND, UBND thành phố quan tâm. Cụ thể là: Xây dựng và nghiêm túc triển khai quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời giữa các phòng, ban ngành và các đơn vị của sở. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời; tăng cường phối hợp giữa các ngành trong hoạt động cấp phép, thanh tra, kiểm tra; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo, để mọi người ý thức chấp hành pháp luật về quảng cáo. Vì vậy, thành phố cần phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo. Để việc thực hiện đi vào nền nếp và có hiệu quả: Phối hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban, nghàn của tỉnh, Đài truyền thanh thành phố, Đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan nhằm xây dựng chiến lược tuyên truyền tên các phương tiện truyền thông, đồng thời, tuyên truyền Luật Quảng cáo, những văn bản luật có liên quan của thành phố và tỉnh về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời bằng những cuộc họp, hội nghị, bằng hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và phường, xã để người dân hiểu về luật và chấp hành, thực hiện cho đúng theo luật quảng cáo.

Hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế - chính trị - xã hội góp cho sự phát triển và định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Cho đến nay, hoạt động quảng cáo đã xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi trong xã hội và đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần vật chất của người dân. Do vậy, quảng cáo chính thức trở thành ngành công nghiệp độc lập, phát triển một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới.

                                        Tài liệu tham khảo

1. Căn cứ theo Luật Quảng cáo ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

3. Quy chế hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang ngày 13/6/2016, UBND thành phố Bắc Giang ban hành quy chế hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố.

4. Báo cáo số 432/BC- UBND ngày 09/11/2018 của UBND thành phố Bắc Giang về việc báo cáo thông kê hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

  ------------------------------------------------------

      [*] Lớp Cao học K7 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa