Hoạt động đào tạo

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Trương Quang Minh Đức

16 Tháng Chín 2022

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Trương Quang Minh Đức

Chiều ngày 12/9/2022, Khoa Sau đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Trương Quang Minh Đức, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc (mã số: 914 0111), đề tài luận án: “Dạy học hát Bài chòi và Lý Quảng Nam cho học sinh Trung học cơ sở” với sự hướng dẫn của PGS.TS. Hà Thị Hoa và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa.

Hội đồng cấp cơ sở chấm Luận án Tiến sĩ bao gồm: PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, TS. Ngô Thị Nam - Phản biện 1; PGS.TS. Đặng Thành Hưng - Phản biện 2; và các ủy viên PGS.TS. Phạm Trọng Toàn; PGS.TS. Phạm Tú Hương; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị; PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - Ủy viên, Thư kí.

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Uỷ viên Hội đồng nhận xét luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trương Quang Minh Đức

Sau khi nghe NCS Trương Quang Minh Đức trình bày tóm tắt luận án; 02 phản biện, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành nhận xét, đánh giá góp ý và giúp định hướng cho NCS tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện luận án. Luận án có ý nghĩa thực tiễn, bảo tồn và phát huy nghệ thuật đặc sắc của vùng Nam Trung Bộ trong tổng thể các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Hội đồng đánh giá luận án đã kết luận: Đề tài luận án của NCS Trương Quang Minh Đức đã đáp ứng về cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 6/7 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.