Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 17/8 đến ngày 24/8/2022

11 Tháng Tám 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 17.8.2022

 (Thứ 4)

Thảo luận và xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ – Khóa 11 và 14, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài thảo luận: Quản lý hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, thành phố Hà Nội. HV: Nguyễn Thị Khánh Lê. NHDKH: TS. Nguyễn Đình Mạnh.

Đề tài xét duyệt:

 - Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại huyện Đông Anh, Hà Nội. HV: Phạm Quỳnh Anh.

- Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn cải lương Thể nghiệm, Nhà hát Cải lương Việt Nam. HV: Phạm Thị Thắm.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng BV Luận văn

14h00, ngày 17.8.2022

 (Thứ 4)

Thảo luận luận văn thạc sĩ – Khóa 12 và 13, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Bảo tồn và phát huy giá  trị văn hóa hát Lượn Nàng ới của người Nùng huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. HV: Nông Thị Nga. NHDKH: GS.TS. Lê Hồng Lý.

Đề tài 2: Quản lý hoạt động trưng bày của Bảo tàng Kaysonephomvihane tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. HV: Thiphavanh Vongkhamchan. NHDKH: PGS.TS. Đào Đăng Phượng.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng BV Luận văn

14h00, ngày 24.8.2022

 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ – Khóa 13, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1 Quản lý di tích lịch sử đền Phú Xá, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. HV: Lê Thị Loan. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đề tài 2: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại thị trấn Nonghet, huyện Nonghet, tỉnh Xieng Khoang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. HV: Menglor Xaypao. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời, Trung tâm

Thông tin và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng BV Luận văn