Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018

06 Tháng Mười Hai 2018

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

13h30, ngày 10/12/2018

(thứ 2)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 7,8 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học đàn Tam thập lục tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Học viên: Long Thanh Hà. NHDKH: PGS.TS. Hà Thị Hoa.

Đề tài 2: Dạy học tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương viết cho đàn Violoncelle tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Học viên: Lê Thị Quỳnh. NHDKH: PGS.TS. Vũ Hướng.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA

14h00, ngày 11/12/2018

(thứ 3)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 5,6, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý lễ Chạp tổ làng Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Học viên: Đinh Duy Hoàn. NHDKH: PGS.TS. Cao Đức Hải.

Đề tài 2: Quản lý di tích chùa Thái Lạc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Học viên: Nguyễn Văn Ba. NHDKH: PGS.TS. Dương Văn Sáu.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ LV - LA