Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Lê Minh Thành và Hồ Ngọc Thiên, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hoá
29 Tháng Tám 2018

Chiều ngày 27/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa, 02 đề tài: "Quản lý di tích lịch sử văn hóa Đình Vòng, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội" và "Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội chợ đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gắn với phát triển du lịch"

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Đinh Thị Thư và Đinh Văn Phương, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hoá
27 Tháng Tám 2018

Chiều ngày 14/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa, 02 đề tài: "Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình" và "Công tác quản lý di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia ở tỉnh Ninh Bình"

Hội đồng trường - Thực thể quan trọng nhất đảm bảo quyền tự chủ ĐH
23 Tháng Tám 2018

Hội đồng trường có vai trò quyết định trong việc tự chủ và nâng cao chất lượng GDĐH