Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Lê Minh Thành và Hồ Ngọc Thiên, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hoá
29 Tháng Tám 2018

Chiều ngày 27/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa, 02 đề tài: "Quản lý di tích lịch sử văn hóa Đình Vòng, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội" và "Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội chợ đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gắn với phát triển du lịch"