Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ các chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật và Quản lý Văn hóa
29 Tháng Giêng 2018

ngày 19/01/2018, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa I - chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật và khóa IV – chuyên ngành Quản lý Văn hóa

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật
16 Tháng Giêng 2018

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 11/01/2018, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa I - chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
28 Tháng Mười Một 2017