Tin tức

Đổi mới quản trị đại học: Hướng tới mô hình định hướng doanh nghiệp
25 Tháng Hai 2019

Tự chủ là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vừa được thông qua đã giúp hoàn chỉnh khung pháp lý cho việc đổi mới công tác quản trị các cơ sở giáo dục đại học.

Chính phủ thống nhất về bằng cấp của giáo viên các cấp học
21 Tháng Hai 2019

Chính phủ thống nhất có bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm đối với giáo viên mầm non; có bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm đối với giáo viên Tiểu học, THCS, THPT.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Tuyệt đối không để khởi nghiệp chạy theo phong trào”
21 Tháng Hai 2019

“Khởi nghiệp là hoạt động cần lan tỏa nhưng không có nghĩa là làm đồng khởi, tràn lan mà lựa chọn một số cơ sở giáo dục làm tốt để hình thành nên những nhóm khởi nghiệp mạnh, từ đó kết nối một cách tự nhiên. Động lực khởi nghiệp là điều xuyên suốt, tuyệt đối không để khởi nghiệp chạy theo phong trào”.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm