Tin tức – Sự kiện

Năm học siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đại học
13 Tháng Tám 2018

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục đã có nhiều giải pháp siết chặt quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Tự chủ đại học: Phải xóa bỏ vai trò độc quyền chỉ đạo của cơ quan chủ quản
13 Tháng Tám 2018

Phải từng bước xóa bỏ vai trò độc quyền chỉ đạo và quản lý của cơ quan chủ quản theo định chế có cấu trúc kiểu tập quyền. Nếu chưa xóa bỏ được cơ chế này thì cho dù có thành lập Hội đồng trường thì nó cũng không phát huy được tác dụng.

Lùi thông qua luật Giáo dục để bàn kỹ kỳ thi tốt nghiệp THPT
10 Tháng Tám 2018

UBTVQH thống nhất lùi việc thông qua luật Giáo dục tại kỳ họp cuối năm nay sang kỳ họp giữa 2019 để bàn kỹ hơn về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kiến nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng
10 Tháng Tám 2018

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn. Hiện hồ sơ đề nghị đã được đăng tải trên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi.