Tin tức – Sự kiện

Các doanh nghiệp và sinh viên thử nghiệm và đánh giá hệ thống cơ sở dữ liệu Voyage
26 Tháng Mười 2017

Ngày 24/10, trong khuôn khổ của Hội thảo khoa học quốc tế: “Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam” tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đã diễn ra 2 chuyên đề: Các doanh nghiệp và sinh viên tham gia dự án thử nghiệm và đánh giá hệ thống.