Tin tức – Sự kiện

Những thành tựu lần đầu tiên có trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam
26 Tháng Mười 2018

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học, ĐH Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh giáo dục đại học (GDĐH) là cấu thành vô cùng quan trọng của hệ thống giáo dục, bởi nói đến GDĐH là nói đến nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao - chính là giá trị cốt lõi - là chìa khóa để đất nước chúng ta có thể nắm bắt được những thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại và những vận hội mới, đưa đất nước ta vượt qua thách thức, tiến lên phía trước, sánh vai với các nước năm châu.

Kiểm định chất lượng để phát triển giáo dục đại học bền vững
26 Tháng Mười 2018

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng về mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục. Quá trình kiểm định sẽ giúp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh theo một chuẩn mực nhất định.

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Nguyễn Ngọc Quang và Đào Văn Vinh, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa
24 Tháng Mười 2018

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, Chiều 18/10/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Ninh Việt Triều và Đỗ Khắc Bảy, k6 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa
23 Tháng Mười 2018

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều 19/10/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018
22 Tháng Mười 2018

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018 do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức đã diễn ra qua hai vòng xét chọn. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW vinh dự có 01 công trình đạt giải Nhì thuộc nhóm ngành Khoa học Nhân văn.