Tin tức – Sự kiện

Thu hút khoảng 1.500 nhà khoa học, tiến sĩ vào giảng dạy tại các trường đại học
26 Tháng Giêng 2019

Giai đoạn 2019 - 2030, thu hút khoảng 1.500 nhà khoa học, người có trình độ tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc trong nước, ngoài các cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm