Hoạt động sinh viên

Tuổi trẻ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ​chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung
25 Tháng Mười 2016

Hy vọng sự ủng hộ khiêm tốn về vật chất của tuổi trẻ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phần nào đó giúp đồng bào nơi đây nhanh chóng khắc phục thiệt hại, để các em nhỏ sớm được trở lại trường học...