Dự án Motive

Tập huấn dự án Motive tại Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông
26 Tháng Mười Một 2020

Từ ngày 23 đến 26/11/2020 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Hà Nội, dự án MOTIVE (Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp) đã tổ chức hội thảo, tập huấn. Dự án do quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2023 thông qua Liên minh các trường đại học Alma Laurea (Italia).

Call for selection of external expert on quality assessment
09 Tháng Bảy 2020

The MOTIVE project, “MOnitoring Trends In Vietnamese graduates’ Employment”, is cofunded by the European Commission under the Erasmus+ Programme, Key Action 2 Capacity Building in Higher Education, from 15 January 2020 until 14 January 2023. In compliance with its objectives, the project will need to undergo an external quality assessment. This external expert should assess, systematically and objectively, the project framework and design, project management, and project performance.

Tập huấn dự án MOTIVE (VOYAGE)
01 Tháng Bảy 2020

Ngày 1 tháng 7 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cùng các thành viên của dự án đã có buổi tập huấn tại trường Đại học Hà Nội để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án. Các thành viên của dự án Motive đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, chỉ ra những thuận lợi cũng như những mặt hạn chế trong việc hướng dẫn sinh viên tiếp cận với phần mềm dự án.

Giới thiệu về Dự án MOTIVE
24 Tháng Ba 2020

Theo dấu về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng lại đang là nhu cầu cần thiết của các trường Đại học cũng như của toàn hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam để nhằm điều chỉnh và nâng cao chất lượng đạo tạo gắn liền với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

MOTIVE - Monitoring Trends in Vietnamese graduates Employment
19 Tháng Hai 2020

The kick off meeting of the MOTIVE project will take place in Bologna from February 24th to February 27th, 2020.