Dự án Voyage

Giới thiệu về VOYAGE
24 Tháng Ba 2020

VOYAGE (Opportunities for the Young and Graduates’ Employability in Vietnam) là Dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận việc làm cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2015-2018. Đây là dự án hợp tác xuyên quốc gia được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ đối tác đa phương, giữa các tổ chức giáo dục phát triển tại châu Âu và các trường đại học trên thế giới, và chuyển giao xây dựng năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam.

Lễ ký Cam kết Phát triển bền vững dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam”
26 Tháng Tư 2018

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cùng các đối tác thành viên dự án VOYAGE tại Việt Nam và châu Âu phối hợp với Liên minh các trường Đại học AlmaLaurea đã long trọng tổ chức Lễ ký Cam kết Phát triển bền vững dự án VOYAGE giai đoạn tiếp theo tại Trường Đại học Padova, Italia. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ của dự án tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam (Opportunities for Youth and Graduates Employability in Vietnam - VOYAGE).

Các doanh nghiệp và sinh viên thử nghiệm và đánh giá hệ thống cơ sở dữ liệu Voyage
26 Tháng Mười 2017

Ngày 24/10, trong khuôn khổ của Hội thảo khoa học quốc tế: “Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam” tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đã diễn ra 2 chuyên đề: Các doanh nghiệp và sinh viên tham gia dự án thử nghiệm và đánh giá hệ thống.