Tra cứu văn bản

Ban hành quy chế sử dụng thư điện tử của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

Số/ký hiệu: 2023/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 31/12/2014
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quy chế
Người ký: Phạm Lê Hòa

Xem thêm: