Tra cứu văn bản

Quyết định - Ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018

Số/ký hiệu: 2597/QĐ - BGDĐT
Ngày ban hành: 16/07/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa

Xem thêm:

Hướng dẫn số 203-HD/ĐU ĐHSPNTTW về tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng
Số 203 - HD/ĐUĐHSPNTTW 02/07/2018 Đảng ủy Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer năm 2018
Cv số: 2175/BGDĐT-TCCB 28/05/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn
Quyết định số: 738/QĐ-ĐHSPNTTW , ngày 18 tháng 05 năm 2018 V/v cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018
Quyết định số: 738/QĐ-ĐHSPNTTW 18/05/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định