Tra cứu văn bản

Công văn của Bộ GD&ĐT về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Số/ký hiệu: 1669/QLCL-KĐCLGD
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Mai Văn Trinh

Tài liệu đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học thay thế Tài liệu đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Xem thêm:

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
2487/QĐ-ĐHSPNTTW 27/12/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Quyết định ban hành Quy trình tiếp dân của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
2486/QĐ-ĐHSPNTTW 27/12/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1698/QĐ-ĐHSPNTTW 29/08/2018 Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục Quyết định