Tra cứu văn bản

Thông báo Điều chỉnh, bổ sung Ngân hàng đề thi kết thúc học phần đợt I hệ ĐHCQ, ĐHLTCQ, Hệ Liên thông VLVH và Đào tạo Sau đại học năm học 2020 - 2021

Số/ký hiệu: 1250/TB-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 05/10/2020
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Hiệu trưởng

Nội dung chi tiết tại file đính kèm

Xem thêm:

Công văn của Bộ GD&ĐT về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT Công văn
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1698/QĐ-ĐHSPNTTW 29/08/2018 Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục Quyết định
Kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài giai đoạn 2018-2020
1661/KH-ĐHSPNTTW 17/08/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch