Tra cứu văn bản

Quyết định Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương

Số/ký hiệu: 4970/QĐ - BGDĐT
Ngày ban hành: 30/12/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

Nội dung đính kèm:
  1. 01-QuyetDinh-DanhMucMaDinhDanh.pdf

Xem thêm: