Tra cứu văn bản

Quyết định số:1110/QĐ - ĐHSPNTW, ngày 23/7/2019 v/v ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

Số/ký hiệu: Quyết định số:1110/QĐ - ĐHSPNTW
Ngày ban hành: 23/07/2019
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quy định
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm:

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
2487/QĐ-ĐHSPNTTW 27/12/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Quyết định ban hành Quy trình tiếp dân của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
2486/QĐ-ĐHSPNTTW 27/12/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1698/QĐ-ĐHSPNTTW 29/08/2018 Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục Quyết định
Kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài giai đoạn 2018-2020
1661/KH-ĐHSPNTTW 17/08/2018 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch