Tra cứu văn bản

Quyết định số: 1846/QĐ-ĐHSPNTTW , ngày 14 tháng 11 năm 2017 (Bổ sung) V/v cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên năm 2017

Số/ký hiệu: Quyết định số: 1846/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 14/11/2017
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Phó Hiệu trưởng

Xem thêm: