Tra cứu văn bản

Kế hoạch công tác của Hội đồng Trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2023

Số/ký hiệu: 04/KH- ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 20/02/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Bà Trịnh Thị Thanh

Xem thêm:

Quyết định ban hành tiêu chuẩn định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp
QĐ số: 254/QĐ-ĐHSPNTTW 10/02/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục
56/QĐ-ĐHSPNTTW 06/01/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quy định
Sổ tay đảm bảo chất lượng
Số 56/QĐ-ĐHSPNTTW 06/01/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Về việc công nhân kết quả trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022, đợt 2
2720/QĐ-HĐTS 29/12/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định
Về việc công nhân kết quả trúng tuyển cao học năm 2022, đợt 2
2721/QĐ-ĐHSPNTTW 29/12/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định