Văn bản của cơ quan cấp trên

Quyết định - Ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018

Số/ký hiệu: 2597/QĐ - BGDĐT
Ngày ban hành: 16/07/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa

Xem thêm: