Văn bản nội bộ

Kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài giai đoạn 2018-2020

Số/ký hiệu: 1661/KH-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 17/08/2018
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: PGS.TS Đào Đăng Phượng

Xem thêm: