Văn bản nội bộ

Thông báo của Hội đồng trường về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm 2020-2021

Số/ký hiệu: 18/TB-HĐT
Ngày ban hành: 10/08/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Chủ tịch HĐT

Xem thêm:

Nghị định quy định phụ cấp thâm niên nhà giáo
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Chính phủ Nghị định
Công văn về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư
1996/BGDĐT 17/05/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn
Kế hoạch công tác của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW năm 2021
Số 10/KH-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Nghị quyết Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của trường ĐHSP Nghệ thuật TW
11/NQ-HĐT 28/04/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết