Văn bản nội bộ

Quyết định số: 738/QĐ-ĐHSPNTTW , ngày 18 tháng 05 năm 2018 V/v cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

Số/ký hiệu: Quyết định số: 738/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 18/05/2018
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Phó Hiệu trưởng

Xem thêm: