Văn bản Hội đồng trường

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Lần 4) của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 1767/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 03/12/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PGS.TS Đào Đăng Phượng

Xem thêm: