Văn bản Hội đồng trường

Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT, ngày 18/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vv thay thế, miễn nhiệm thành viên HĐT nhiệm kỳ 2020-2025

Số/ký hiệu: Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT, ngày 18/3/2022
Ngày ban hành: 04/04/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Bộ trưởng BGD ĐT Nguyễn Kim Sơn
Nội dung đính kèm:
  1. 756_QD_BGDDT(1).pdf

Xem thêm: